Deelgemeente Kralingen-Crooswijk Rotterdam

Succesvolle Buurt van de Dag in Kralingen-West

Iedere zes weken wordt een Buurt van de Dag gekozen en bezocht door medewerkers van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, politie, Roteb, Stadstoezicht, Stichting Dock, Woonstad, Buurt- en Speeltuinwerk en verschillende vrijwilligersorganisaties. Dit keer was het Berkelplein aan de beurt.

Dit initiatief is bedoeld om bewoners duidelijk te maken hoe zij hun afval moeten aanbieden en hen bewust te maken van de gevolgen van een vervuilde en onveilige leefomgeving. Lucas de Boer, portefeuillehouder Buitenruimte, trapte woensdag 30 september om 12.30 uur de dag af.

Activiteiten voor jong en oud
Er was een grote opkomst van kinderen met ouders. Voor de kinderen waren onder andere een springkussen en schminkactiviteiten georganiseerd. Het Opzoomermee theater gaf een Flitstraining voor volwassenen. In de training werd uitgelegd hoe men kan omgaan met het verkeerd aanbieden van vuilnis en welk gedrag daarbij hoort als bewoners elkaar hierop aanspreken. Ook hier was de animo groot en werd er onder luid applaus van de kinderen een rollenspel door de volwassenen gespeeld.

De informatiekramen van onder andere Roteb, Stadstoezicht en Woonstad werden druk bezocht door bewoners. Ook de kinderrommelmarkt, kledingbeurs van Piekfijn en de ruilbeurs van huishoudelijke artikelen zijn goed bezocht. Stadstoezicht is samen met veertien bewoners op pad gegaan in de wijk om een beeld te geven hoe de Stadswachten te werk gaan en om informatie uit te wisselen met de bewoners. Er zijn nuttige tips naar voren gekomen en de bewoners gaven aan het heel interessant te vinden.

Resultaten
Op deze dag zijn veel zaken geregeld, waaronder negen bonnen voor het parkeren op de stoep. Verder zijn er in totaal 59 naheffingaanslagen geschreven voor betaald parkeren. Er zijn zeven fietswrakken verwijderd, zeven meldingen gedaan bij Roteb van grofvuil naast containers en twee onderzoeken uitgevoerd voor verkeerd aangeboden vuilniszakken. Er is 22 keer melding gemaakt van defect straatmeubilair of trottoir en er zijn zes meldingen doorgegeven van graffiti op openbaar en particulier bezit. Een heel succesvolle dag voor het Berkelplein en omgeving!