Gemeente Breda

Voortzetting gezamenlijke aanpak veiligheid voetbalwedstrijden

Partijen zetten de gezamenlijke aanpak voort om wedstrijden van NAC Breda plezierig te laten verlopen, voor zowel de bezoekers als de omgeving.

NAC Breda, politie, justitie, gemeente en GHOR Midden en West Brabant (Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen) hebben hiervoor bij de start van het voetbalseizoen 2009-2010 het convenant âVeilig Voetbalâ ondertekend.

Â

Het voetbalseizoen 2008-2009 is positief verlopen. Reden om het convenant ongewijzigd te continueren. Het voetbalseizoen 2008-2009 is naar het oordeel van de convenantpartners positief verlopen. Wel was de inzet van de politie in het voetbalseizoen 2008-2009 hoger als het seizoen daarvoor. Redenen daarvoor waren de extra wedstrijden in het kader van de KNVB beker en de play offs voor een ticket in de voorronde van de Europa Leaque. Steeds vaker blijken daarnaast dat rivaliserende groepen voetbalhooligans de confrontatie met elkaar zoeken buiten de wedstrijdendagen om. Dit landelijke fenomeen heeft eveneens bijgedragen aan een hogere inzet van de politie.

Â

De gezamenlijke aanpak wordt voortgezet. Aandachtspunt daarin blijven ook dit jaar de verkeerstromen voor en na de thuiswedstrijden. Daarnaast worden verdere mogelijkheden bekeken om de verkeersafwikkeling rondom de wedstrijd vlotter en veiliger te laten verlopen. Alcohol in het verkeer krijgt ook dit seizoen aandacht in de vorm van een alcoholcontrole na een thuiswedstrijd. Dit jaar onaangekondigd.

Â

De gezamenlijke veiligheidsaanpak, de strikte handhaving van duidelijke tolerantiegrenzen, de inzet van goed opgeleide stewards en de zichtbare aanwezigheid van de politie werpen hun vruchten af. De ervaringen in het seizoen 2008-2009 geven geen aanleiding het convenant te wijzigen. Het nu getekende convenant is voor de duur van drie jaar vastgesteld. Jaarlijks wordt na ieder seizoen bekeken of een tussentijdse wijziging nodig is.

Â

Breda, 14 oktober 2009