Gemeente Breda

Breda gaat plastic verpakkingsafval inzamelen

De Gemeente Breda gaat per 1 januari 2010 plastic verpakkingsafval inzamelen.

Vanaf die datum kan iedereen in Breda dat afval kwijt in bovengrondse containers bij winkelcentra en op een aantal andere plekken in de stad.

Â

Wethouder Willems: âLandelijk is afgesproken dat alle gemeenten vanaf
1 januari volgend jaar huishoudelijk plastic verpakkingsafval inzamelen. Dat betekent dat we iedereen in Breda oproepen om naast groente-, fruit- en tuinafval, glas en oud papier ook plastic verpakkingsafval apart in te leveren. Dat is goed voor het milieu, omdat die afvalstoffen weer grondstoffen vormen voor nieuwe producten.â

Â

Afvalservice heeft in april van dit jaar inzamelcontainers voor plastic verpakkingsafval geplaatst op de twee milieustations in Breda. Bovendien zijn in mei van dit jaar vier proeven gestart met de inzameling van plastic verpakkingsafval. Het ging daarbij om proeven met:


- een duocontainer voor oud papier/karton en plastic verpakkingsafval;


- inzameling via een losse zak met plastic verpakkingsafval bij oud papier/karton;


- een aparte container voor plastic verpakkingsafval bij inzamelvoorzieningen binnen flatgebouwen;


- een brengsysteem met containers bij zeven winkelcentra.

Â

Uit deze proeven blijkt op de eerste plaats dat de bereidheid van burgers om plastic verpakkingsafval gescheiden aan te bieden erg groot is. De hoeveelheden die men aanbiedt zijn zelfs groter dan het landelijke gemiddelde. Verder komen uit bewonersonderzoek slechts kleine verschillen naar voren in de tevredenheid over de aangeboden inzamelmethoden. Wel blijkt de combinatie van de inzameling van papier en plastic technische problemen op te leveren. Daarnaast zijn er per inzamelmiddel grote verschillen als het gaat om de snelheid waarmee ingezameld wordt en de kosten ervan. Tenslotte blijkt de inzameling met containers bij winkelcentra goed te verlopen.

Â

Ook de financiële gevolgen van het toepassen van de verschillende methoden zijn uitgerekend. Het blijkt dat de landelijke vergoeding die de gemeente krijgt alleen de kosten dekt als gekozen wordt voor een methode met lage investeringskosten. De kosten van een brengsysteem met bovengrondse containers zijn met die vergoeding te dekken. De conclusie van Afvalservice is dan ook, dat het inzamelen van plastic verpakkingsafval met behulp van bovengrondse inzamelcontainers bij winkelcentra en een aantal locaties waar nu al glasbollen staan, de beste optie is.

Â

Breda, 14 oktober 2009