Gemeente Coevorden

Gemeente Coevorden gaat kunststoffen gescheiden inzamelen

Vanaf half december 2009 kunnen inwoners van de gemeente Coevorden hun afval nog beter scheiden. Met ingang van het nieuwe jaar worden in deze gemeente kunststoffen huis aan huis gescheiden ingezameld door Area Reiniging. Hiermee levert de gemeente samen met Area Reiniging een bijdrage aan een schoner milieu. De ingezamelde kunststoffen worden door de kunststofproducerende industrie gebruikt voor nieuwe producten.

De gemeente Coevorden wil samen met Area Reiniging zo weinig mogelijk restafval en zo veel mogelijk afval scheiden zodat het kan worden hergebruikt. Zo'n vijftien procent van de inhoud van de restafval (grijze) container bij huishoudens in deze gemeente bestaat uit kunststoffen. Per huishouden al gauw enige tientallen kilo's per jaar.

De gemeente wil met de gescheiden inzameling van dit afval de hoeveelheid restafval verder beperken en daarmee een bijdrage leveren aan een beter milieu. Ook wil de gemeente besparen op de verwerkingskosten van het restafval.

Wettelijke plicht

Het rijk verplicht alle gemeenten in Nederland om kunststof apart te gaan houden. Er zijn door de minister van VROM afspraken gemaakt met de kunststof producerende industrie. Deze afspraken behelzen dat producenten in 2012 meer dan 15 kilo kunststof per huishouden terugkrijgen door gescheiden afvalinzameling.

Naast gft-afval, oud papier, glas en textiel kunnen de inwoners van de gemeente Coevorden vanaf half december ook kunststof gescheiden houden. Area Reiniging haalt vanaf half januari 2010 het afval maandelijks gratis huis aan huis op: van flesjes tot folies en van boterkuipjes tot plastic zakken.

Hoe inzamelen?

Het kunststof wordt ingezameld in speciale gratis plastic afvalzakken. Huishoudens kunnen deze zakken gebruiken om lege plastic verpakkingen zoals drankenflesjes, shampoo- en wasmiddelenflacons, apart te houden. Het afval mag ongewassen, met dop, in de speciale afvalzak. Alle inwoners van de gemeente ontvangen in de loop van december een informatiepakket in de bus met daarin de eerste twaalf zakken en informatie over de inzameldagen. Als de zakken op zijn kunnen de inwoners gratis zakken krijgen door deze aan te vragen via de website www.drentskunststof.nl.

Wat gebeurt er met het ingezamelde afval?

Al het gescheiden kunststof wordt gerecycled en hoeft dus niet te worden verbrand. Het wordt gebruikt als grondstof voor nieuwe plastic producten, maar ook voor vloerbedekking, tennisballen, automaterialen en fleece-kleding. Dit draagt bij aan een beter milieu: minder afval en minder CO2 uitstoot.

Kosten

De gemeente ontvangt een vergoeding voor iedere ton gescheiden ingezamelde kunststoffen en financiert daarmee de inzameling. Daarom heeft de gescheiden inzameling geen nadelige gevolgen voor de hoogte van de afvalstoffenheffing. Hoe meer kunststoffen worden ingezameld, hoe meer milieu- en financieel voordeel er kan worden behaald.

Meer info?

Inwoners van de gemeenten kunnen voor meer informatie de website www.plastic-heroes.nl bezoeken.