KNSB

Arie Koops Directeur Sport KNSB
publicatie: 14-10-2009

Hoogland (KNSB) - Arie Koops (46) is benoemd tot Directeur Sport van de Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond (KNSB). De geboren Drent, die sinds 31 mei 2006 binnen de schaatsbond al manager topsport was, krijgt in zijn nieuwe functie de volledige verantwoordelijkheid voor de top-, de wedstrijd- en de breedtesport binnen alle disciplines van de KNSB.

Met de invulling van een Directeur Sport wordt een tweede belangrijke stap gezet in de nieuwe KNSB bestuurs- en organisatiestructuur, die uiteindelijk moet leiden tot een slagvaardigere en professionelere KNSB-werkorganisatie. Al eerder werd in Victor van den Hoff een Algemeen Directeur aangesteld, waarmee de nieuwe directie van de KNSB is ingevuld. Van den Hoff is verantwoordelijk voor de integrale bedrijfsvoering en eindverantwoordelijk voor het door het Algemeen Bestuur geaccordeerde beleid.

Koops gaf de afgelopen drie jaar binnen de KNSB vooral invulling aan de sporttechnische programma's. Ook de coördinatie van talentontwikkeling en vernieuwende topsportprojecten vielen onder zijn verantwoordelijkheid. In de periode 1986 t/m 1994 was hij conditietrainer van de dames en heren kernploegen en bondscoach in het seizoen 1991-1992.
Van 1994 t/m 2006 was Koops o.a. adviseur bij de KNWU, conditietrainer bij Sanex en werkte hij gedurende zes jaar in het bedrijfsleven, onder meer bij het farmaceutische bedrijf Pfizer.

"Er ligt een enorme uitdaging. De KNSB is nog nooit zo in beweging geweest als de afgelopen periode", aldus Arie Koops. "Het sluit aan bij mijn levensmotto: mensen in beweging brengen en ontwikkelen. Het verbeteren van de prestaties aan de top, maar ook jong en oud plezier laten beleven aan bewegen met als doel voor de KNSB: meer leden, meer wedstrijdschaatsers en meer medailles."