FloraHolland


Naar één veilingklok in de Euregio. Joint Venture Update

FLORAHOLLAND (14 oktober 2009) - Deze nieuwsbrief informeert u over de actuele ontwikkelingen rondom de geplande joint venture tussen FloraHolland en Landgard. In juli ondertekenden zij een intentieverklaring met het doel om de veilingen in Herongen, Lüllingen en Venlo samen te voegen tot één veilingbedrijf in Herongen. Om dit te bereiken zijn verschillende project- en werkgroepen van medewerkers van FloraHolland en Landgard samengesteld. Daarbij wordt aandacht geschonken aan mededinging, financiën, communicatie, Human Resources en veilingorganisatie en - logistiek.