FloraHolland


Kamerleden PvdA bezoeken FloraHolland Venlo

Vorige week brachten de Tweede Kamerleden voor de PvdA, mevrouw Lutz Jacobi en mevrouw Lia Roefs, een bezoek aan bloemenveiling FloraHolland in Venlo.
Zoals bekend onderzoeken FloraHolland en Landgard de vorming van een joint venture per 1 juli 2010. Doel hierbij is de veilingen in Herongen, Lüllingen en Venlo samen te voegen tot één sterk veilingbedrijf in Herongen. De beide dames kregen tijdens een rondleiding over het veilingterrein in Venlo, waarbij ook het uitbreidingsgebied Flora Trade Parc Venlo bezocht werd, een uitgebreide toelichting op de ontwikkelingen rond de vorming van de joint venture. Ook werd een bezoek gebracht aan bloemenveiling Landgard in Herongen en bekeek het gezelschap de vorderingen op het terrein van de Floriade 2012.

Belangrijk onderwerp van gesprek op FloraHolland Venlo was, met het oog op de vorming van de joint venture, de mogelijke verruiming van de fiscale en juridische wetgeving voor bedrijven gevestigd in het grensgebied Duitsland-Nederland.
Het van toepassing verklaren van de Nederlandse wetgeving op het Duitse veilingterrein en vice versa op het Flora Trade Parc Venlo zou hierbij wenselijk zijn. Op deze manier kunnen op de korte termijn fiscale belemmeringen in wet- en regelgeving verminderd worden en wordt het makkelijker om Nederlandse werknemers - ook parttime werknemers- in de joint venture in Duitsland te werk te stellen. Op de langere termijn kan deze maatregel een stimulerende werking hebben op de ontwikkeling van het Euregio-gebied. Het verbreden van fiscale en juridische mogelijkheden maakt het bovendien voor bedrijven en nieuwe (logistieke en handels) bedrijven aantrekkelijker zich aan te sluiten bij de nieuwe open marktplaats die in Herongen ontstaat.

Door beide Kamerleden werd de toezegging gedaan aan genoemd onderwerp de komende periode volop politieke aandacht te besteden. De verwachting is ook dat de komende periode met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2010 diverse politici een bezoek brengen aan de regio Venlo. FloraHolland Venlo zal daar waar mogelijk tijdens deze bezoeken aandacht vragen voor bovenstaande zaken.

Fotobijschrift: Tweede Kamerlid Lia Roefs, Raymond Horsting (FloraHolland), André van Hamersveld (Floriade 2012), Tweede Kamerlid Lutz Jacobi, Lex Ebus (Handelskwekerij Ebus BV/Flora Trade Parc Venlo) en Ger Kamps (FloraHolland) bezoeken het Floriadeterrein in Venlo