MBO raad

Grootschaligheid roc's is een hardnekkig verkeerd beeld

14-10-2009 - Het beeld dat 'grote' scholen niet kunnen samengaan met goed onderwijs, is hardnekkig, zelfs bij Wim van de Donk, de nieuwe commissaris van de koningin in Noord-Brabant. Van de Donk sprak in een interview met de Volkskrant zelfs over 'roc-terreur'. Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, reageert in het Brabants Dagblad op de uitspraken van Van de Donk.
Jan van Zijl, voorzitter MBO Raad, reageert in het Brabants Dagblad op de uitspraken van Van de Donk. Van Zijl nodigt Van de Donk uit met hem op werkbezoek te gaan bij mbo-instellingen: "Dan ziet hij dat het beroepsonderwijs behoorlijk groot is, namelijk in het aanbieden van onderwijs dat letterlijk gemaakt is voor de student".

Nieuwe kwalificatie
"Sinds kort hebben we er weer een kwalificatie bij om de veronderstelde 'grootheid' van Regionale Opleidingen Centra (roc's) te duiden. 'Napoleontische prefecturen' noemde de nieuwe commissaris van de koningin te Noord-Brabant, Wim van de Donk, de instellingen in het middelbaar beroepsonderwijs in een interview. Vrij vertaald: mbo-land is onderverdeeld in bestuurlijke roc-monopolies die in hun territorium de dienst uitmaken. En kennelijk niet in staat zijn daardoor fatsoenlijk onderwijs te verzorgen. Want Van de Donk koppelt zijn kwalificatie nog in dezelfde zin aan de bewering dat 'iedereen toch weet dat onderwijs betrokkenheid vraagt en een menselijke maat'".

Hardnekkig beeld
"Tja, het beeld dat 'grote' scholen niet kunnen samengaan met goed, op maat gesneden onderwijs, is hardnekkig. Terwijl de feiten toch een heel andere verhaal vertellen. Zeker in het eigen achterland van de heer Van de Donk: in 'zijn' provincie bieden maar liefst tien scholen middelbaar beroepsonderwijs aan, waarvan zeven roc's. En wie dat een prefectuur noemt moet nog eens in het woordenboek kijken naar de betekenis van dat woord".

Efficiencyredenen
"De afgelopen jaren hebben de roc's op verzoek van de overheid de krachten gebundeld om voor de beschikbare middelen meer kwaliteit te leveren. Om efficiencyredenen dus. Kleinschaligheid -bijvoorbeeld elke locatie z'n eigen afdeling techniek- brengt namelijk hoge kosten met zich mee. "Er zijn nu zeventig roc's die gezamenlijk 700 locaties hebben. In het mbo leiden we jaarlijks ruim 500.000 studenten op verschillende niveaus op tot professionals in hun vak".

Rekent u mee?
"Dat is -en rekent u even mee- gemiddeld ruim 700 studenten per locatie. Die overigens bepaald niet elke dag doelloos en anoniem door de schoolgebouwen zwerven: een mbo'er leert z'n vak voor een groot deel van z'n (onderwijs)tijd in de praktijk, bij het bedrijf waar hij stage loopt. Gemiddeld 700 studenten per locatie, dat is minder dan het gemiddelde aantal jongeren dat rondloopt op een redelijk formaat school in het voortgezet onderwijs of een willekeurige universiteit. Ter illustratie: op mijn middelbare school, jaren '60 Amsterdam, liepen 1.200 leerlingen rond".

Onderwijs op maat
"Betrokkenheid en menselijke maat hebben weinig met schaalgrootte te maken, maar vooral met de wijze waarop je binnen je school de zaken organiseert. Dus met betrokken docenten en bestuurders. Het heeft ook te maken met hoe je het onderwijs organiseert. Op maat, met de focus op de student en de problemen die kunnen spelen rond bijvoorbeeld studiekeuze".

Uitnodiging voor werkbezoek
"De nieuwe Brabantse commissaris van de koningin moet maar eens met mij op werkbezoek gaan. Zodat hij ziet dat het beroepsonderwijs behoorlijk groot is, namelijk in het aanbieden van onderwijs dat letterlijk gemaakt is voor de student".

Fusietoets
In het eerste nummer van `Back Stage, opinieblad over beroepsonderwijs en educatie' verscheen het artikel `Hoe groter de school, hoe minder de onderwijskwaliteit?'. Tweede Kamerlid Staf Depla (PvdA) en Jan van Zijl discussiëren met elkaar over de grootte van scholen, de menselijke maat en de fusietoets.

Bijlage artikel Back Stage, opinieblad over beroepsonderwijs en educatie
Back Stage, opinieblad over beroepsonderwijs en edacatie: Jan van Zijl in discussie met Staf Depla: 'Hoe groter de school, hoe minder de onderwijskwaliteit'.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact op nemen met Marije Hulsbosch, perswoordvoerder MBO Raad: 06-50 27 26 73.

Bron/Auteur: Webredactie