Gemeente Epe


Voortgang werkzaamheden riolering Berkenoord 1, Vaassen

Deze zomer is gemeente Epe begonnen met het aanpassen van het
rioolstelsel in Vaassen. Zo is er inmiddels een groot deel van het
tweede rioolstelsel aangelegd in de wijk Berkenoord 1 in Vaassen. Met dit zogenaamde infiltratie rioolstelsel loopt het regenwater niet
langer in het riool, maar direct het oppervlaktewater of de grond in. In vaktermen noemen we dit âafkoppelen van het regenwaterâ. Ook
inwoners van de wijk Berkenoord 1 konden hun percelen laten
afkoppelen.

Â

De stand van zaken

Afkoppeling percelen bewoners Berkenoord 1

Een groot aantal inwoners van de wijk Berkenoord 1 heeft aangegeven mee te willen doen. Zij laten de voorkant van hun dak afkoppelen,
zodat het water dat hier valt ook via het nieuwe stelsel wordt
afgevoerd of op een andere wijze naar de bodem wordt afgevoerd. Deze werkzaamheden zijn in september gestart en zullen duren tot het
voorjaar van 2010.

Â

Afgerond

De afkoppelwerkzaamheden van wegen en andere openbare percelen langs de Krugerstraat, in Elzenoord, Lindenoord en Beukenoord en aan de
Berkensingel zijn nagenoeg afgerond. Het infiltratieriool is hier
aangelegd en de wegen zijn bijna allemaal geasfalteerd.

Â

Waar zijn we nu bezig?

De werkzaamheden in de Sparrenoord zijn volop bezig. Ook aan de
Dennenweg zijn we begonnen en aan de Woestijnweg wordt binnenkort
gestart.

Â

De verwachting is dat alle werkzaamheden aan het infiltratieriool voor de kerst zijn afgerond.

Â

Meer informatie

Lees ook de pagina met meer achtergrond informatie over het afkoppelen van regenwater in Berkenoord 1.

Â

Â