Gemeente Grave

De begroting 2010 ligt ter inzage

Burgemeester en wethouders van de gemeente Grave maken bekend dat de conceptprogrammabegroting 2010 vanaf heden tot 11 november 2009 voor iedereen ter inzage ligt bij de Publieksbalie in het stadhuis, in gemeenschapsaccommodatie Katrien en in de bibliotheek in Grave. Tegen betaling van de kosten is de begroting verkrijgbaar op het stadhuis.

Â

U kunt de begroting 2010 ook hier inzien.Â

Zie het origineel


Â