Gemeente Reiderland


Gemeente Reiderland stelt arbeidsplaatsen dorpsbeheerders zeker

Mijlpaal in dorpsgericht werken

Het college van burgemeester en wethouders van gemeente Reiderland heeft het besluit genomen dat vier dorpsbeheerders vanaf 1 oktober 2009 aangesteld worden bij Publiq. Daarmee is de rechtspositie van deze medewerkers voor de toekomst zeker gesteld. Bovendien garandeert dit besluit de uitvoering van de taken die de dorpsbeheerders verrichten. Het besluit is een mijlpaal in de uitwerking van het dorpsgericht werken in Reiderland.

Dorpsgericht werken

In deze bestuursperiode is dorpsgericht werken een speerpunt. De gemeenteraad van Reiderland heeft hiervoor de kaders gesteld. In de afgelopen periode heeft de raad zich ingezet voor dorpsconvenanten, dorpenrondes en de dorpsbeheerders. De dorpsbeheerders voeren taken uit in het beheer van de openbare ruimte. De verenigingen van dorpsbelangen hebben mede aangegeven aan welke taken behoefte is.

Â

Rechtspositie dorpsbeheerders

In verband met de aanstaande gemeentelijke herindeling per 1 januari 2010 is gekozen voor een aanstelling van de dorpsbeheerders bij Publiq. Publiq is een zelfstandige organisatie die in samenwerking met de gemeente (nu de gemeente Winschoten, na 1 januari 2010 de gemeente Oldambt) de taken omtrent het beheer van de openbare ruimte uitvoert.

Â

Taken in de openbare ruimte

De vier dorpsbeheerders voeren taken uit op het terrein van dorpsbeheer in alle dorpen van de gemeente, bij de kinderboerderij / hertenkamp in Bad Nieuweschans en bij de Beertsterplas. De locaties waar de dorpsbeheerders werken zijn: Bad Nieuweschans, Beerta, Drieborg/Nieuw Beerta en Finsterwolde/Ganzedijk.

In de nieuwe gemeente Oldambt blijven de dorpsbeheerders gekoppeld aan deze dorpen. Daarmee is er continuïteit in het uitvoeren van hun taken gewaarborgd.

Â