Groen!

Vlaanderen in actie? Fietser willen ook actie!

door Filip Watteeuw (Vlaams parlementslid) op 14 oktober 2009 in "Mobiliteit en verkeersveiligheid"

Dat slechts een derde van de geplande fietspaden in Vlaanderen zijn aangelegd, was te vermijden. Groen! dringt aan dat het geld beschikbaar blijft voor fietspaden, dat de hele onteigeningsprocedure inclusief aankoopcomité, wordt overgedragen aan de gewesten en dat er, na al die beloftes, een inventaris wordt opgemaakt zodat er eindelijk werkt gemaakt wordt van Vlaanderen fietsnatie.

Groen! is akkoord met minister Crevits als ze stelt dat het onaanvaardbaar is dat er vele miljoenen euros worden gereserveerd voor fietspaden maar dat er uiteindelijk erg weinig worden gerealiseerd. Van de 35O miljoen euro die sinds 2000 werd gereserveerd is amper 94 miljoen gebruikt voor de aanleg van fietspaden. Dat is nog geen derde. Groen! hoopt in ieder geval dat dit geld - in tijden van besparingen - gereserveerd zal blijven voor fietspaden.

Voor veel gemeenten is de tijdrovende procedure de boosdoener. Vooral de onteigeningsprocedure zorgt ervoor dat de aanleg van fietspaden in Vlaanderen vertraging oploopt. Onder meer de trage werking van het aankoopcomité dat nog steeds federaal opereert, is hier een probleem. Dit comité is onderbemand door een aanwervingstop en dus blijven de dossiers liggen. De hele onteigeningsprocedure inclusief aankoopcomité kan best aan de gewesten worden overgedragen.

Los daarvan is het maar de vraag of het een goed idee was om de verantwoordelijkheid voor de aanleg van fietspaden langs gewestwegen naar de gemeenten over te hevelen. Dat is geen groot succes gebleken.

Deze problemen zijn al een hele tijd gekend. Meerdere parlementsleden hebben dit probleem al aangekaart tijdens de vorige legislatuur. Partijgenoot Eloi Glorieux maar ook mevrouw Fransen hebben hierop gehamerd. Het is vreemd dat er nu nog een inventaris moet worden opgemaakt.

Contact: Filip Watteeuw -
Deel Deel
Filip Watteeuw

Vlaams Volksvertegenwoordiger
Fractievoorzitter