Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport


4. Antwoorden op kamervragen van Van Gent en Sap over de toename van het aantal dakloze gezinnen

Antwoorden op kamervragen van Van Gent en Sap over de toename van het aantal dakloze gezinnen

Kamerstuk, 14 oktober 2009

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

DMO-K-U-2961320

Mede namens de minister voor Jeugd en Gezin en de minister voor Wonen, Wijken en Integratie stuurt de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Van Gent en Sap (GroenLinks) over de toename van het aantal dakloze gezinnen (2009Z17766).

Vraag 1
Heeft u kennisgenomen van de berichtgeving inzake de toename van dakloze gezinnen? 1)

Antwoord 1
Ja, ik heb het artikel gelezen.

Vraag 2
Wat is uw reactie op de stijging van het aantal dakloze gezinnen?

Antwoord 2
Ik heb de Federatie Opvang gesubsidieerd om een onderzoek te doen naar het aantal dakloze gezinnen na huisuitzetting, naar aanleiding van eerdere berichten in de media vorig jaar, die leken te wijzen op een verontrustende toename van het aantal dakloze gezinnen. Uit dit onderzoek kan niet geconcludeerd worden dat er sprake is van een toename. De centrumgemeenten voor Maatschappelijke Opvang werken met Stedelijke Kompassen om dakloosheid (ook van gezinnen) aan te pakken via een persoonsgerichte aanpak en een sluitende ketensamenwerking. Daarnaast komen er in de komende jaren veel middelen vrij voor deze sector: