FAVV-Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (België)


MEDEDELING van het FAVV Hoogpathogene vogelgriep in Spanje

14 oktober 2009

Naar aanleiding van het bevestigen van een uitbraak met het hoogpathogene griepvirus H7 in de Spaanse autonome regio Castilla-La Mancha (in het centrum van Spanje), herinnert het Voedselagentschap aan de bioveiligheidsmaatregelen die nog steeds van kracht zijn in ons land:


· De toegang tot alle plaatsen waar pluimvee of vogels worden gehouden, is verboden voor elk voertuig, elke persoon en alle materiaal die, in de 4 dagen voordien in een risicogebied (d.i. een gebied waar een uitbraak van vogelgriep is vastgesteld) in contact zijn geweest met vogels, pluimvee of eieren van pluimvee of op een plaats zijn geweest waar pluimvee of vogels worden gehouden.


· Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van vogels, pluimvee, broedeieren of consumptie-eieren in een land waar hoog pathogene aviaire influenza werd vastgesteld, moeten na terugkeer op het grondgebied en vooraleer een plaats wordt aangedaan waar pluimvee of vogels worden gehouden opnieuw worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.


· Alle vervoermiddelen en materiaal die hebben gediend voor het vervoer van pluimvee, broedeieren en consumptie-eieren, moeten na elk transport of elke ophaling worden gereinigd en ontsmet met een door het FAVV toegelaten ontsmettingsmiddel.

Het Agentschap herinnert er verder aan dat elke ziekte of abnormale sterfte bij pluimvee onmiddellijk door de bedrijfsdierenarts moet worden onderzocht. Indien de bedrijfsdierenarts vogelgriep niet kan uitsluiten, dan moet hij dit onmiddellijk melden aan de officiële dierenarts.

Bovendien mag er op een toom van meer dan 200 stuks pluimvee of 3 loopvogels geen therapeutische behandeling worden ingesteld voordat er stalen voor onderzoek zijn genomen en overgemaakt aan een labo indien er sprake is van:


· een afname van de normale voeder- en wateropname van meer dan 20%,


· een sterfte van meer dan 3% per week,

F.A.V.V. A.F.S.C.A. Food Safety Center - Kruidtuinlaan 55 Food Safety Center ­ Bvd. du Jardin botanique, 55 1000 Brussel 1000 Bruxelles Tel. 02-211 82 11 Tel. 02-211 82 11 Meldpunt voor de consumenten: Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 Tel. 0800 13550 Fax 0800 24 177 Fax 0800 24 177

http://www.favv.be http://www.afsca.be


· een meer dan 2 dagen durende legdaling van meer dan 5%,


· klinische tekens of letsels die duiden op vogelgriep.

Er is recent geen invoer van pluimvee naar ons land gebeurd vanuit deze pluimveedense regio in Spanje.

Bijkomende info: zie www.favv.be Beroepssectoren > Dierlijke productie > Dierengezondheid > Vogelgriep > Actuele situatie > Maatregelen

contactpersoon voor de pers: Pierre Cassart : 0477 69 35 65

F.A.V.V. A.F.S.C.A. Food Safety Center - Kruidtuinlaan 55 Food Safety Center ­ Bvd. du Jardin botanique, 55 1000 Brussel 1000 Bruxelles Tel. 02-211 82 11 Tel. 02-211 82 11 Meldpunt voor de consumenten: Point de contact pour les consommateurs : Tel. 0800 13550 Tel. 0800 13550 Fax 0800 24 177 Fax 0800 24 177

http://www.favv.be http://www.afsca.be