Gemeente Leeuwarderadeel


Himmeldei 2009 van start

14-10-2009 11:54

Woensdagochtend, 14 oktober, gaf wethouder Milieuzaken, Froukje Haites, het startsein voor de Himmeldei in Leeuwarderadeel. Zij deed dit door het aanbieden van een Toolbox aan leerlingen van OBS De Jint. De Himmeldei wordt georganiseerd door het NME-steunpunt in Stiens.

Thema Zwerfafval
Op deze dag zal het thema zwerfafval aan de orde komen: afval dat door mensen is weggeworpen of achtergelaten op een plek waar het niet hoort. Zwerfafval kom je bijna overal tegen. Het slingert rond in wegbermen, op schoolpleinen, in het Stienserbos of in het (winkel)centrum. Zwerfafval op straat is de grootste ergernis van Nederlanders. Op de basisschool is het thema zwerfafval een dankbaar onderwerp: het is letterlijk en figuurlijk dicht bij huis te vinden en het thema sluit uitstekend aan bij diverse lessen.

Doel Himmeldei
Het belangrijkste uitgangspunt van deze Himmeldei is leerlingen bewust maken van hun eigen weggooigedrag. Het doel vervolgens is het bewerkstelligen van gedragsveranderingen en het versterken van gewenst gedrag van de leerlingen, zodat een schonere, veiligere en meer leefbare woon- en leefomgeving gecreëerd wordt.

Toolbox
Naast het bieden van informatie wordt verder een Toolbox aangeboden door Nederland Schoon, waar veel aandacht wordt besteed aan het kritisch nadenken over het eigen gedrag van de leerlingen. Bovendien is er deze schoonmaakdag in Leeuwarderadeel voldoende mogelijkheid om met de kinderen aan de slag te gaan en de handen uit de mouwen te steken. De toolbox bestaat uit: een lespakket, veiligheidsvestjes, bidons en posters.

Modeshow van afvalmateriaal!
Onderdeel van de Himmeldei is een wedstrijd `ontwerp en maak je eigen kleding uit afval'. De scholieren mogen meedoen aan deze wedstrijd waarvoor zij een kledingstuk voor hun zelf en hun leraar uit `afval' moeten maken. Over 2 weken zullen de ontwerpen worden geshowd in het gemeentehuis.


---