Verbetering binnenmilieu scholen in gevaar door krappe aanvraagtermijn

14/10/2009 13:17

VNG

De realisatie van frisse en energiezuinige basisscholen komt in gevaar door een te korte termijn voor de subsidieaanvraag. Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan staatssecretaris Dijksma. De VNG doet daarom een dringend beroep op de staatssecretaris om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven hun aanvraag in te dienen.

Volgens de huidige opzet kunnen gemeenten van 1 oktober 2010 tot 1 januari 2010 een aanvraag bij het Rijk indienen voor een tiental maatregelen aan schoolgebouwen die leiden tot energiebesparing en een beter binnenmilieu. Het Rijk stelt daarvoor 97,5 miljoen euro beschikbaar. Gemeenten leggen daar zelf nog ruim 65 miljoen euro bij.

Met dit geld kan veel gebeuren, maar het is niet genoeg om alle scholen aan te pakken. Gemeenten moeten dus keuzes maken en daarover overleg voeren met de scholen. Voordat het zover is moeten gemeenten en scholen eerst in beeld brengen welke maatregelen in welke school de beste zijn. In totaal gaat het gaat om zo'n 8000 gebouwen.

Het risico bestaat dat gemeenten niet tijdig een aanvraag in kunnen dienen doordat de markt hen te laat adviezen levert. Het rijk stelt namelijk als voorwaarde aan de subsidieverlening dat de gekozen maatregelen worden onderbouwd met een Energie en Binnenmilieu Advies (EBA) van een onafhankelijk adviseur. Die adviseurs moeten in de periode tot 1 januari 2010 voor alle scholen adviezen leveren, ook voor scholen in het voortgezet onderwijs. Die kunnen namelijk zelf een aanvraag indienen en moeten dat ook allemaal uiterlijk 1 januari 2010 aanvragen.

Uit peilingen tijdens voorlichtingsbijeenkomsten van Senter Novem bleek dat veel gemeenten van mening zijn dat drie maanden te kort is voor het doorlopen van alle stappen. De VNG vraagt daarom aan staatssecretaris Dijksma om gemeenten tot 1 mei 2010 de tijd te geven voor het indienen van hun aanvraag.

Den Haag, 14 oktober 2009
CNV Onderwijs