CDA

Turkijerapporteur Ria Oomen: Consensus nodig binnen Turkije voor voortgang toetredingsgesprekken

Boven alles moet binnen Turkije consensus komen tussen de politieke partijen en binnen de samenleving, wil de voortgang van de toetredingsgesprekken niet nog meer worden vertraagd.

Dit zegt CDA-Europarlementariër Ria Oomen-Ruijten die namens het Europees Parlement rapporteur is over de toetreding van Turkije, naar aanleiding van het voortgangsrapport over die onderhandelingen. Het voortgangsrapport zelf geeft aan dat er vooruitgang is geboekt, maar dat nog veel meer nodig is.

Ria Oomen-Ruijten: "Al een aantal jaren houden de oppositie- en regeringspartijen elkaar in een klemmende omarming over fundamentele hervormingen die nodig zijn. Voortgang is alleen mogelijk als er consensus ontstaat tussen de belangrijke politieke spelers over de te volgen politieke koers."

Oomen-Ruijten: "Ik deel de analyse van de Europese Commissie over het gebrek aan persvrijheid, en de zorgelijke situatie van minderheden, inclusief die van de Alawieten en de niet-moslim religieuze gemeenschappen. Dit moet nog steeds worden opgelost. Ook eerwraak en gedwongen huwelijken komen nog regelmatig voor. Onderzoek wijst uit dat 1 op de 4 vrouwen slachtoffer zijn van psychisch of lichamelijk geweld. De wetgeving lijkt op dit laatste beleidsterrein op orde, maar het ontbreekt aan implementatie en handhaving."

Ook is er nog steeds geen vooruitgang geboekt in de normalisatie van de verhoudingen met Cyprus en de uitvoering van het zogenaamde Ankara-protocol, dat het vrij verkeer van goederen moet regelen. De Europese Commissie concludeert terecht dat Turkije de onderhandelingen tussen leiders van de beide delen van het eiland actief moet ondersteunen, want daar ligt de sleutel voor de oplossing.

Ria Oomen-Ruijten ziet ook lichtpunten in de situatie:"De recente ondertekening van het verdrag met Armenië is een forse stap in de goede richting van normalisering van de betrekkingen. Ook de stappen richting de hervorming van het juridisch apparaat zijn goed. Maar het gaat natuurlijk wel om de implementatie ervan."

Tot slot vindt Ria Oomen-Ruijten dat eigenlijk de Turkse grondwet moet worden aangepast. De Turkse regering heeft zo'n hervorming in het verleden aangekondigd maar daarna is het stil gebleven. Ria Oomen-Ruijten: "Turkije zal een hervormingsagenda moeten vaststellen, waarover consensus bestaat in de samenleving. Zo'n hervorming is belangrijk voor de voortgang van de onderhandelingen, maar vooral ook voor de Turkse samenleving zelf. Ik roep daarom alle politieke partijen de politieke wil te tonen en werkelijk te gaan samenwerken om het hervormingsproces uit het slop te trekken."
---