Erasmus Universiteit Rotterdam

Ruim 60 procent Oost-en Midden-Europeanen in Nederland niet officieel ingeschreven

Ruim derde wil minder dan twee jaar in Nederland blijven

In Nederland woonden in 2008 zo'n 165.000 mensen uit EU-landen als Polen, Letland, Litouwen, Roemenië, Slowakije. Mensen uit deze tien zogeheten MOE-landen (Midden- en Oost-Europa) verblijven legaal in Nederland, maar slechts 1 op de 3 schrijft zich in bij Gemeentelijke Basis Administratie. Dat blijkt uit onderzoek van het Risbo `Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa' dat is aangeboden is aan minister Van der Laan voor Wonen, Wijken en Integratie.

Er zijn sinds de uitbreiding van de EU omvangrijke groepen arbeidsmigranten uit Midden- en Oost- Europa naar Nederland gekomen. Over een groot deel van deze groep is weinig bekend omdat zij zich niet officieel in Nederland gevestigd en geregistreerd hebben.

Risbo, een onderzoeksinstituut verbonden aan de Erasmus Universiteit, heeft daarom, in opdracht van het ministerie van VROM/WWI onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de groep recente arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa.

Een aantal zaken valt op: Ruim een derde denkt hier korter dan twee jaar te blijven. Veertien procent wil zich hier permanent vestigen. Bijna een derde van de respondenten weet niet of en hoe lang ze nog in Nederland willen blijven. De MOE-landers zijn relatief hoogopgeleid en zijn veelal werkzaam in laaggekwalificeerd werk met name in de landbouw, industrie en bouw.

Een groot deel zegt zich altijd of meestal te kunnen redden met zijn huidige taalbeheersing. Toch spreekt driekwart van de MOE-landers geen of slechts matig Nederlands. De overgrote meerderheid van de MOE-landers zou wel (beter) Nederlands willen leren en wil ook (meer) over de Nederlandse cultuur leren.

De woonsituatie van de MOE-landers verschilt in vele opzichten van die van de autochtone Nederlanders. Het merendeel van de arbeidsmigranten deelt zijn slaapkamer met meerdere personen. Men woont veelal op een kamer of in een zelfstandige woonruimte. Desondanks is de helft van de arbeidsmigranten (zeer) tevreden met de woonruimte, een kwart (zeer) ontevreden.

De MOE-landers maken lange dagen en werken regelmatig meer dan vijf dagen per week. Ze verdienen gemiddeld 9,70 bruto per uur. Voor ruim de helft van migranten is de financiële situatie ten opzichte van die in het herkomstland (sterk) verbeterd.

Hier kunt u de hele publicatie downloaden