Nieuw-Vlaamse Alliantie


Belangenconflict Duitstalig parlement is ridicuul (14/10/09)

Vlaams parlementslid Mark Demesmaeker en Kamerlid Ben Weyts vinden het absurd dat het parlement van de Duitstalige Gemeenschap een belangenconflict indient tegen het wetsvoorstel voor de splitsing van het kiesarrondissement BHV. Minister-president Karl-Heinz Lambertz heeft dat vanmorgen bevestigd. Voor de N-VA is dit vierde belangenconflict over exact hetzelfde onderwerp een verkrachting van de rechtstaat.

Mark Demesmaeker: Dat de problematiek rond Brussel-Halle-Vilvoorde de belangen zou schaden van de inwoners van de Duitstalige Gemeenschap, 150 km verderop, is totaal absurd. In zijn ontmoeting met N-VA-voorzitter Bart De Wever vorige week vrijdag had Lambertz dat zelf ook toegegeven: de Duitstaligen hebben geen enkel intrinsiek belang bij wat er zich afspeelt in Brussel-Halle-Vilvoorde.

Lambertz had vorige week ook duidelijk verklaard dat hij enkel een belangenconflict zou indienen, als dat ook zo aan hem gevraagd werd vanuit Vlaamse hoek. Demesmaeker en Weyts vragen zich dan ook af wie hem dit nu gevraagd heeft.

Ben Weyts: Heeft premier Van Rompuy in het geheim een smeekbede aan Lambertz gedaan? Of hebben CD&V en Open Vld gevraagd een belangenconflict in te dienen tegen een wetsvoorstel dat ze zelf mee hebben ingediend en goedgekeurd? Het zou de schande voorbij zijn, maar tegenwoordig verschieten we van niets meer. Wat het ook moge zijn, als een meerderheid van zes miljoen Vlamingen kan geblokkeerd worden door een deelstaatparlement dat amper 70.000 inwoners vertegenwoordigt, wat is democratie dan nog waard in dit land?.

Het herhaaldelijk inroepen van steeds hetzelfde belangenconflict is een puur misbruik van de rechtstaat. De N-VA vraagt zich af waarom zij die zoveel van België houden, geen stemming kunnen aanvaarden die goedgekeurd wordt door een democratische meerderheid in het Belgische parlement. Vlamingen moeten blijkbaar wel aanvaarden dat zij bestuurd worden door een Franstalige meerderheid en een Vlaamse minderheid. Maar Franstaligen hoeven niet te aanvaarden dat een Vlaamse meerderheid een wetsvoorstel goedkeurt. Nogal paradoxaal.

Auteur:
Ben Weyts, Kamerlid N-VA
Mark Demesmaeker, Vlaams parlementslid N-VA

Meer informatie:
Contactpersoon: Valerie Van Peel, Adjunct-woordvoerder Telefoon: 02/219 49 30
Fax: 02/217 35 10
E-post: valerie.vanpeel@n-va.be
Url: www.n-va.be