Uitkomst onderzoek incidenten jongeren bij Commujon LSG in Almelo

14/10/2009 14:17

Commujon LSG

Almelo, 14 oktober 2009

Op 11 september jl. heeft de Overijsselse jeugdzorginstelling Commujon LSG vastgesteld dat een aantal incidenten zich had voorgedaan tussen jongeren onderling op de twee belendende leefgroepen, Linquenda en de Cirkel, in Almelo.

Naar aanleiding van die incidenten heeft de directie onmiddellijk een intern inventariserend onderzoek gestart en zijn alle betrokkenen geïnformeerd. Daarnaast is eveneens aan een gespecialiseerd onderzoeksbureau, Van Montfoort, gevraagd een onafhankelijk onderzoek in te stellen. Inmiddels zijn de resultaten bekend.

Hierbij nodigen wij u uit voor een korte persbijeenkomst op donderdag 15 oktober 2009 in Mercure Hotel Deventer, Deventerweg 121 te Deventer, waar we de feiten, conclusies en maatregelen zullen toelichten.

Programma

16.00 uur Ontvangst

16.30 uur Start bijeenkomst

Adri van Montfoort, directeur Van Montfoort, Onderzoeksbureau

Maarten Faas, Directeur-bestuurder Commujon LSG

Debbie de Wagenaar, woordvoerder namens Commujon LSG

17.00 uur Gelegenheid voor het stellen van vragen en interviews

18.00 uur Einde

U kunt zich tot 15 oktober 15.00 uur aanmelden bij Erna Boonstra, tel.nr. 06-53742271.