Ingezonden persbericht- PERSBERICHT -

Aandacht voor cosmetiek bij borstkanker in
Nederland kan beter

Nederland loopt achter op buurlanden op oncoplastisch gebied

Rotterdam/Bussum, 14 oktober 2009 - In Nederland komt steeds meer aandacht voor cosmetiek voor- en tijdens borstoperaties. Het besef dat naast genezing van borstkanker ook het zo ongeschonden mogelijk uit de strijd komen voor (ex-)patiënten (psychisch) voordeel biedt, wordt ook in Nederland langzaamaan erkend. Dit is onder andere af te lezen aan het hoge aantal aanmeldingen voor de cursus Onco-Plastische Mammachirurgie georganiseerd door dr. Marian Menke-Pluymers van het Eramus MC, en medegefinancierd door Stichting Pink Ribbon. De cursus is erop gericht chirurgen en plastisch chirurgen kennis te laten maken met elkaars vakgebied en hen te stimuleren tot interdisciplinair vooroverleg. Om zo gezamenlijk tot het beste behandelingsresultaat maar ook cosmetische resultaat te komen en daarmee de kwaliteit van leven voor de patiënt te verhogen.

"Vroeger was er weinig aandacht voor het cosmetisch resultaat na borstoperaties. Het belangrijkste was dat de tumor eruit was. Dat laatste blijft natuurlijk het belangrijkst, maar daarnaast wordt het belang van mooie littekens en herstel van de borstvorm erkend en wordt er meer en meer gedacht aan borstreconstructies na een amputatie." Aldus chirurgisch oncoloog dr. Menke-Pluymers, initiatiefneemster van de cursus.

Borstkanker en schoonheid hand in hand
In de ons omringende landen wordt het nut en belang van oncoplastische chirurgie al langere tijd erkend. Zo zijn er in Engeland, Duitsland, Frankrijk, Italië en België centra waar oncoplastische chirurgie wordt uitgevoerd en waar specialisten worden opgeleid. Vooral in Engeland is men ver op dit gebied: 'breast surgeons' kunnen een plastisch chirurgische training krijgen en zo 'oncoplastic surgeon' worden, met hun oncologische achtergrond specialiseren zij zich dus in de plastische chirurgie. Oncoplastisch chirurgen zullen meer aandacht hebben voor cosmetiek bij de behandeling van borstkanker. Dat Engeland, Italië en Duitsland voorlopen op Nederland blijkt ook wanneer men kijkt naar de lijst van gepubliceerde artikelen over oncoplastiche chirurgie; deze zijn voornamelijk afkomstig uit deze landen. In Nederland was de term 'oncoplastische borstchirurgie' tot voor kort nog onbekend.

Cosmetiek en kwaliteit van leven
Directeur van Stichting Pink Ribbon, Ida van Belle: "Vanuit een belangrijke pijler van onze stichting - financiering van psychosociale en maatschappelijke projecten ter verbetering van de zorg voor en het welbevinden van borstkankerpatiënten en hun omgeving - is de cursus Onco-Plastische Mammachirurgie van dr. Menke-Pluymers één van de initiatieven die wij financieel ondersteunen. Stichting Pink Ribbon is ervan overtuigd dat dit initiatief bijdraagt aan een toekomst waarin meer vrouwen zich vrouw kunnen blijven voelen tijdens en na borstkanker en wat bijdraagt aan het makkelijker accepteren en verwerken van een leven waarin borstkanker een rol speelt of heeft gespeeld."


- EINDE PERSBERICHT -

Noot voor redacties

Achtergrondinformatie (

Ingezonden persbericht