Hollandse Delta

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Zettingsvloeiing Dordtsche Kil in Hoogwaterbeschermingsprogramma

Publicatiedatum : 14 oktober 2009

RIDDERKERK, 14 oktober 2009 - Het project 'versterkingsplan zettingsvloeiing Dordtsche Kil' van waterschap Hollandse Delta is opgenomen in het landelijke Hoogwaterbeschermingprogramma, dat wordt vastgesteld door de staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat. In dit programma worden verbeteringsmaatregelen opgenomen die de veiligheid tegen overstromen vergroten.

Zettingsvloeiing is het wegspoelen van zandhellingen onder water aan de buitenzijde van een dijk. Dit komt voornamelijk doordat de grond is verweekt. Uit onderzoek van het waterschap in 2008 is gebleken dat het risico op zettingsvloeiing op verschillende plekken langs de dijken van de Dordtsche Kil aanwezig is.

''Het waterschap staat voor de waterveiligheid op de Zuid-Hollandse eilanden. Het bestuur heeft daarom in 2009 bij het Rijk aangedrongen een verbeteringsmaatregel op te nemen in het
Hoogwaterbeschermingsprogramma. We zijn blij dat het Rijk hier nu ook de noodzaak van in ziet.", aldus Jan Geluk, dijkgraaf van waterschap Hollandse Delta.

Opname in het programma betekent dat de subsidieaanvraag en de Europese aanbesteding voor de realisatie van het werk kan worden afgerond.Een besluit over de toekenning van de subsidie wordt binnen enkele weken verwacht vanuit Rijkswaterstaat.

Hoogwaterbeschermingsprogramma
Het programma bevat nog 14 andere projecten van het waterschap. Dit zijn de dijkversterkingsprojecten waarmee het waterschap in totaal 75 kilometer dijk versterkt. Inmiddels zijn de versterkingen van de zeedijk het Flaauwe Werk bij Ouddorp en de Buitenhavendijk bij Middelharnis voltooid.
© Waterschap Hollandse Delta
|||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| |||||||||||||||||| ||||||||||||||||||