Landstede

Natuur in de kop van Overijssel is de grootste winnaar

Stichting Schoonewelle in Zwartsluis, Natuur en Milieu Zwartewaterlanden, Landstede en Stichting Groene Kop gaan hun krachten bundelen en onder de naam Schoonewelle verder. Dat betekent dat vele kleine natuur- en milieuorganisaties in de kop van Overijssel één sterke organisatie gaan vormen, wat zowel natuur als milieu alleen maar ten goede kan komen. Op vrijdag 9 oktober hebben de partijen hun handtekening gezet.

De feestelijke ondertekening vond plaats in Schoonewelle Centrum Natuur en Ambacht te Zwartsluis. Er was een excursie met een biologische broodmaaltijd, waarna natuurminner Albert Greveling uit Zwartsluis een lezing gaf.

Al eerder tekenden de Stichting Natuur en Milieu Zwartewaterlanden en Landstede een samenwerkingsovereenkomst. De werkgroep Natuur en Milieu Zwartewaterland organiseert onder andere: de dierenweide volière te Hasselt, het waterbeheer Zwartewaterland, de gierzwaluwenwerkgroep Zwartewaterland en de weidevogelwerkgroep Zwartewaterland.

Stichting Schoonewelle Natuur en Ambacht wil de relatie tussen natuur en mens tot uitdrukking brengen door op een inspirerende, artistieke en educatieve wijze verschillende collecties in een museale omgeving in samenhang met elkaar brengen. De tentoonstellingen hebben een uitstraling die bijdraagt tot landelijke bekendheid.

Stichting Groene Kop is een belangenbehartiger van kleine natuurorganisaties in de Kop van Overijssel. Met de ondertekening is de kop van Overijssel een krachtige natuur- en milieuorganisatie rijker, wat de natuur zeer zeker ten goede zal komen.