Provincie Overijssel

Boegbeeld weidevogels heeft het zwaar in Overijssel

Foto van Grutto in weiland
Weidevogels nemen in het provinciaal natuurbeleid een belangrijke plaats in. Om ze te beschermen worden met boeren beheersovereenkomsten gesloten, wordt betaald voor later maaien en wordt nestbescherming door vrijwilligers gestimuleerd. Ondanks deze inspanningen blijkt uit tellingen dat de weidevogel het moeilijk heeft. Het dertiende Overijssels Feit gaat in op de meeste recente cijfers over weidevogels in Overijssel.
Lees hier het volledige Overijssels Feit.

Abonnement Overijssels Feit?
Dit kan via deze aanmeldoptie. Op de pagina van het volledige Overijssels Feit kan vervolgens in het grijze blok, rechts van de pagina de gegevens ingevuld worden. Ook kan een mail gestuurd worden naar beleidsinformatie@overijssel.nl.