Stichting Wakker Dier

Minister Ter Horst op werkbezoek bij Wakker Dier (14 oktober 2009)
Vandaag brengt minister Ter Horst een werkbezoek aan Wakker Dier om samen te spreken over verantwoord actievoeren en de maatregelen die Wakker Dier hiervoor neemt. In een maatschappij met enerzijds enorm veel dierenleed maar anderzijds ook individuen die dit met geweld willen bestrijden, wil Wakker Dier haar positie duidelijk maken: je kunt geen respect eisen jegens dieren als je zelf geen respect toont voor anderen. De maatregelen zijn niet in de minste plaats ook uit eigen belang voor Wakker Dier: illegale dierenacties schaden de dieren en daarmee ook de doelstelling van Wakker Dier; een beter dierenwelzijn. De uitgangspunten van verantwoord actievoeren zijn transparantie, preventie en toezicht. Wakker Dier hoopt met de maatregelen een steentje bij te dragen.

Wakker Dier staat bekend om haar scherpe ludieke acties. Juist die scherpe acties - legaal maar confronterend - maken dat extra bewust omgegaan moet worden met de verantwoordelijkheid die je hebt. Daarom nam Wakker Dier dit initiatief. Naast het feit dat Wakker Dier zelf nooit illegale acties zal voeren, wil zij waar mogelijk ook ontmoedigen en voorkomen dat individuen op verkeerde gedachten komen. De legale dierenorganisaties, waaronder Wakker Dier, vertegenwoordigen samen ongeveer één miljoen mensen die opkomen voor dieren. Volgens de recente rapportage van de AIVD over dierenrechtenactivisten zijn er `enkele tientallen' activisten die overgaan tot illegale acties. Door duidelijk te maken dat Wakker Dier dergelijke illegale acties niet accepteert, hoopt zij dat dit een ontmoedigend effect heeft.

Concrete maatregelen
Enkele concrete maatregelen zijn ondermeer:

- Een advocaat beoordeelt acties van Wakker Dier vooraf op rechtmatigheid.

- Wakker Dier respecteert uitspraken van de rechter en relevante andere instanties als de Reclame Code Commissie. Eén radiospot is vorig jaar stop gezet, andere klachten werden allemaal gewonnen.

- Wakker Dier voldoet aan de richtlijnen van CBF en VFI ondermeer over transparantie en toezicht.

- Direct betrokkenen (bestuur, werknemers en vrijwilligers) onderschrijven de uitgangspunten inzake respect voor de wet, mede d.m.v. een verklaring. Op overtreding volgen maatregelen.
- Kleine bedrijven en privépersonen worden waar mogelijk ontzien en anonimiseren waar mogelijk.
Dit was een belangrijke reden om de ludieke foie gras acties tegen individuele restaurants (éénmansbedrijven) stop te zetten. Herkenbare mensen op geheime camera beelden werden geanonimiseerd. Ook veetransportwagens met bebloede varkens en een vleeskuikenstal werden onherkenbaar gemaakt.

- Indien informatie over voorgenomen misdrijven ons onder ogen komt, wordt dit overgedragen aan de politie.

- Jaarlijks zal in het jaarverslag in een speciale paragraaf verantwoording worden afgelegd over het gevoerde (preventie)beleid.