Gemeente Alkmaar


Zelfstandig bestuur voor openbaar primair onderwijs Alkmaar

Alkmaar, 14 oktober 2009

---

Met ingang van 1 januari 2010 zal het bestuur van het Alkmaarse openbaar primair onderwijs verder gaan als zelfstandig stichtingsbestuur. Het college van burgemeester en wethouders besloot vandaag om definitief het gezag over te dragen en stemde in met een uitgewerkt overdrachtsvoorstel om de verzelfstandiging in goede banen te leiden.

Samenwerking
Het Openbaar Primair Onderwijs Alkmaar, sinds kort bekend onder de naam Ronduit, wordt sinds 1997 bestuurd door een bestuurscommissie, een bestuursorgaan van de gemeente. Door deze commissie te vervangen voor een stichtingbestuur krijgen de openbare basisscholen meer slagkracht. Het vergemakkelijkt ook de samenwerking met andere schoolbesturen, omdat het nieuwe stichtingsbestuur een meer gelijkwaardige positie heeft ten opzichte van andere schoolbesturen die al langer als stichting werken.

Hans Meijer, wethouder onderwijs: "We hebben stevig onderhandeld met het schoolbestuur over de voorwaarden voor verzelfstandiging. De kwaliteit van het onderwijs voor Alkmaarse kinderen stond daarbij voorop. De volgende stap is nu het huisvestingsplan van het basisonderwijs. Daar hopen we de komende weken een aantal belangrijke besluiten te kunnen nemen".

Professioneel en stabiel
De laatste vijf jaar heeft de huidige bestuurscommissie haar taak op professionele wijze vervuld, met als resultaat een stabiele en gezonde organisatie. In december vorig jaar nam het college daarom al een intentiebesluit om het gezag over het openbaar primair onderwijs onder te brengen in een zelfstandige stichting.

Raadsbesluit
De gemeenteraad zal op 10 december 2009 een definitief besluit nemen. Vóór die datum moet de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad voor het openbaar primair onderwijs en openbaar speciaal onderwijs (GMR) nog formeel instemmen met het principebesluit van de verzelfstandiging en de regeling van de gevolgen daarvan.
Laatste wijziging: 14 oktober 2009