Partij voor de Vrijheid (PVV)

Debat klimaatconferentie Kopenhagen - Inbreng
woensdag 14 oktober 2009
Hieronder de inbreng van Richard de Mos tijdens het debat (d.d. 14 oktober 2009) over de klimaatconferentie in Kopenhagen.

Voorzitter,

In december togen wij allen af naar Kopenhagen, daar moet, volgens velen, de eindsprint worden ingezet om te komen tot een nieuw klimaatverdrag, de opvolger van het in 2012 aflopende Kyoto-protocol.

Kopenhagen is de stad van wijlen sprookjesverteller Hans Christian Anderson. Zijn biografie is uitgebreid en veel belezen. Toch lijkt er een onbekend sprookje aan het daglicht te zijn gekomen, genaamd: "Hoe de nietige mens het klimaat beïnvloede".

Om samen lang en gelukkig te leven moet wel de poetlap getrokken worden. De internationale financiële steun voor klimaatacties gaat flink in de papieren lopen.

Een inschatting van de Europese Commissie spreekt van 5 tot 7 miljard euro per jaar in de periode 2010-2012.

In een studie van De Wereldbank worden de kosten voor de adaptatie van ontwikkelingslanden in de periode 2010-2050 geraamd tussen de 75 en 100 miljard dollar per jaar.

Het is niet Zoete Lieve Gerritje, maar de belastingbetaler die dat alles mag ophoesten.

Het sprookje begon ooit met het eerste klimaatverdrag in Kyoto; daar werd bepaald dat de mens het klimaat kan beïnvloeden. In de 4,5 miljard jaar voor Kyoto heeft de aarde voor zichzelf gezorgd, maar nu komt de mens die zegt dat hij de nieuwe beheerder van de aarde is; die de aarde gaat reguleren.

De PVV pleit voor realisme. We mopperen elke dag over de blunders en missers van het weerbericht, maar toch accepteren we klimaatvoorspellingen vijftig of honderd jaar vooruit, alsof er niets aan de hand is.

Wat we weten is dat we het niet weten.
En dat het Kabinet bereid is daar miljarden voor af te tikken.

Dat het klimaat verandert;

Daarover GEEN discussie!

Het klimaat verandert en zal dat altijd blijven doen. Maar laten wij elkaar nou eens recht in de ogen kijken voorzitter en onszelf afvragen:


- Heeft de mens ooit enige invloed gehad op klimaatsveranderingen, op Moeder Natuur en is het verantwoord om daar vele miljarden in te investeren?

Voorzitter,

Sinds de totstandkoming van het klimaatverdrag in Kyoto in 1992 zijn er al miljarden euro's over de balk gesmeten.


- Er zijn subsidies voor windmolens;

- Er is een handel in emissierechten;

Toch is de mondiale uitstoot van CO2 na 1992 alleen maar toegenomen. Iets dat overigens niet geleid heeft tot het warmer worden van de aarde of een schrikbarende stijging van de zeespiegel. Sterker nog, de aarde is, misschien wel mede door de waarschuwende film `The Inconvient Truth' van Al Gore, al geruime tijd aan het afkoelen. Hulde aan Al!

En toch moet het sprookje door.
Het nieuwe klimaatverdrag dat in Kopenhagen moet worden afgesloten moet dertig keer strenger dan Kyoto.

De Christen-Unie wil zelfs Minister-President Balkende inzetten om dat alles voor elkaar te krijgen.

Terwijl de wereld in een economische crisis verkeert en wij hier in Nederland van het Kabinet de opdracht gekregen hebben om de broekriem strak aan te trekken; is de menselijke broeikashypothese de legitimatie voor een geldverslindend klimaatbeleid; waarvan de resultaten volkomen onduidelijk zijn.

Daarom de volgende vragen aan de minister:


- Wat gaat Kopenhagen de Nederlandse belastingbetaler kosten?


- Kan de minister nog voor haar afreizen naar Kopenhagen een overzicht geven met welke kosten zij verdere temperatuur- en zeespiegelstijging voor elkaar gaat krijgen?


- Het Kabinet wil CO2-reductie; waarom dan niet inzetten op de bouw van kerncentrales die geen CO2 uitstoten?

Voorzitter,

Minister Cramer vraagt steeds meer inzet op het gebied van klimaat, het is immers vijf voor twaalf.

De ijsberen, waarvan er nog nooit zoveel zijn geweest als nu, zijn in ernstige nood en drijven op hun laatste ijsschotsjes;

Het landijs op Groenland zal zodanig smelten dat de zeespiegel volgens sommigen met maar liefst zeven meter zal stijgen. Gek genoeg is het tegenwoordig op Groenland kouder dan in de jaren veertig van de vorige eeuw.

De temperatuur op de Zuidpool zou dramatisch aan het stijgen zijn. Dit geldt echter alleen voor het schiereiland op West-Antarctica, waar het altijd dooit in de zomer, maar niet voor het driemaal grotere Oost-Antarctica, waar verreweg het meeste ijs van de Zuidpool zich bevindt en waar de ijsmassa met 100.000 hectare is toegenomen.

Nog nooit was het zo warm; althans dat wordt gesteld. Maar het schijnt in de Middeleeuwen warmer geweest te zijn dan nu. Getuige bijvoorbeeld overblijfselen die duiden op een florerende wijnindustrie in Engeland; zelfs op Groenland groeiden druiven.

Afrika's hoogste berg de Kilimanjaro zou door temperatuurstijging bijna sneeuwvrij zijn; echter de sneeuw smelt door ontbossing die in de omgeving van de Kilimanjaro plaatsvindt.

De temperatuur blijft maar stijgen zo wordt gezegd, maar in feite daalt de wereldwijde temperatuur sinds 1998. Er zijn zelfs wetenschappers, die mede door een verminderde zonneactiviteit, een nieuwe koude periode voorspellen.

Een vraag aan de minister:


- Is het nu wel verantwoord om vele miljarden te investeren in het klimaatbeleid, terwijl er tweespalt is in de wetenschappelijke wereld? Over de rol van de zon en van wolken is weinig bekend. Het zal bij u ook bekend zijn dat op geen enkele tijdschaal CO2 en temperatuur correlatie met elkaar hebben. Zonneactiviteit met temperatuur juist veel. Waarom dan toch CO2 als een belangrijke temperatuur bepalende factor aanmeten?

Voorzitter,

De menselijk uitstoot van CO2 is slechts 3 tot 4%. Van dat percentage stoot Nederland nog geen 1% uit.

Als een vulkaan een windje laat zijn al die miljarden verdwenen als sneeuw voor de zon.

De Partij voor de Vrijheid roept de minister op om te kijken naar een verantwoorde besteding van belastinggeld en het niet te laten verdampen in computergestuurde theorieën en aannames; want sprookjes bestaan niet.

Dank u voorzitter.