Buitenlandse Zaken België


Datum: 14/10/2009

Overlegcomité 14/10/2009 : Olivier Chastel kondigt een Conferentie over de omzetting van de richtlijnen aan tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie

In overleg met de Minister van Buitenlandse zaken, Yves Leterme, heeft Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Europese zaken, opnieuw de aandacht gevraagd van zijn collega's bij de deelstaten voor de omzetting en de uitvoering van Europees recht in Belgisch recht.

Olivier Chastel heeft een update voorgesteld van het aantal richtlijnen waarvoor de volledige omzetting voor 10 november aan de Europese Commissie moet gemeld worden. Van deze 20 richtlijnen ter omzetting (die een tijdelijk omzettingsdeficit van 1,3 % vertegenwoordigen) vallen er 3 onder gemengde bevoegdheid (federaal en deelstaten), 5 onder de exclusieve bevoegdheid van de deelstaten en 12 onder de exclusieve bevoegdheid van de federale overheid.

De Staatssecretaris heeft verklaard dat « om de intermediaire norm van
1%, of 15 niet omgezette richtlijnen, te halen, moeten er nog 5 richtlijnen worden omgezet voor 10 november ». Olivier Chastel betreurt echter dat « sinds het Overlegcomité van 16 september geen enkele, zelfs gedeeltelijke, omzetting werd gerealiseerd op deelstaatniveau ».

« De verschillende machtsniveaus wordt met aandrang gevraagd alles in het werk te stellen om de richtlijnen onder hun bevoegdheid om te zetten. » besloot Olivier Chastel bij het verlaten van het Overlegcomité. Alle machtsniveaus moeten zich nu aan de voorziene planning houden om de Europese normen inzake de omzetting te respecteren.

De Staatssecretaris heeft de organisatie van een internationale conferentie over de omzetting van de Europese richtlijnen aangekondigd, die zal doorgaan tijdens het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie tijdens het tweede semester van 2010. De bedoeling is de beste praktijken in Europa onderling te vergelijken.

Perscontact:
Aurélie Czekalski
Aurelie.czekalski@diplobel.fed.be Gsm : +32 497 432 698