Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven


PERSBERICHT
Ede, 12 oktober 2009

MBO tevreden over nieuwe kwalificatiestructuur

Het middelbaar beroepsonderwijs geeft de nieuwe kwalificatiestructuur een dikke voldoende. Dat is de belangrijkste uitkomst van een enquête onder docenten, praktijkopleiders en ondersteunend personeel in het MBO over de invoering van competentiegericht beroepsonderwijs. Het nieuws werd vandaag bekendgemaakt door Colo-directeur Ben Rijgersberg bij de opening van Competent City, het grootse evenement rond de vernieuwing van het middelbaar beroepsonderwijs in Ede. Colo, de vereniging van samenwerkende kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, was initiatiefnemer van deze enquête die voor de tweede keer werd gehouden.

Enquête-uitkomsten
Uit de enquête blijkt dat 91% van de 335 ondervraagden de kwalificatiestructuur een goede basis vindt voor kwalitatief hoogstaand onderwijs. De overgrote meerderheid van de respondenten vinden de kwalificaties een verbetering ten opzichte van het verleden. Het beroepsonderwijs sluit met de nieuwe kwalificatiestructuur beter aan op de beroepspraktijk en ze biedt docenten voldoende vrijheid om hun eigen werkvormen te kiezen. Ze willen wel graag dat hun ervaringen worden meegenomen bij het onderhoud en de doorontwikkeling van de kwalificatiestructuur.

Hoewel iets minder dan vorig jaar vindt nog steeds de helft van de respondenten dat de invoering van het competentiegerichte beroepsonderwijs op de scholen nog beter moet. De docenten weten wat er van ze verwacht wordt, maar de behoefte aan ondersteuning door MBO 2010 blijft groot. Zorgen zijn er over de begeleiding van de leerbedrijven in het competentiegericht onderwijs. Meer contact met de bedrijven vindt men noodzakelijk. Stages van docenten in het bedrijfsleven wordt door 87% van de deelnemers gezien als een goede vorm van deskundigheidsbevordering. De uitslag van de volledige enquête is te vinden op www.colo.nl

Kwalificatiestructuur
De kwalificatiestructuur bestaat uit kwalificatiedossiers voor alle diploma's en is de basis voor het competentiegericht beroepsonderwijs dat in augustus 2010 van start gaat. Ze zijn gebaseerd op beroepsbeschrijvingen en opgesteld door scholenveld en bedrijfsleven samen.

Colo is de vereniging van zeventien samenwerkende kenniscentra. Voor meer dan 40 branches verbinden zij bedrijfsleven, arbeidsmarkt en beroepsonderwijs. Kenniscentra werken landelijk én regionaal als strategische partners voor ministeries, gemeenten, sociale partners en beroepsonderwijs. Colo is gevestigd te Zoetermeer.
Noot voor de redactie,