Colo, vereniging kenniscentra beroepsonderwijs bedrijfsleven


Waddinxveen, 13 oktober 2009

PERSBERICHT

"Sign is overal om ons heen"
Savantis wint prijs voor best uitvoerbare
kwalificatiedossier
Kenniscentrum Savantis is winnaar van de U-factor: de prijs voor het best uitvoerbare kwalificatiedossier. Savantis verdiende deze eer met het kwalificatiedossier Signmaker. Directeur Hans Verschoor ontving de prijs ­ een toepasselijk signverkeersbord ­ op 12 oktober tijdens het mbo-evenement CompetentCity in Ede.

Een signmaker ontwerpt en maakt allerlei soorten signproducten, zoals reclame-uitingen op bedrijfsauto's, lichtreclames en bewegwijzering. De verheugde Savantis-directeur Hans Verschoor licht toe: "Sign is overal om ons heen. Het begint al bij het naambordje op je eigen voordeur. Hoewel iedereen de producten kent, bestond er tot voor kort geen algemene naam voor. Dat is `sign' geworden. Signmaker is een relatief jong beroep. Sinds kort hebben we er een prachtig opleidingstraject voor. Het is geweldig dat de werkgroep die dat voor elkaar heeft gebokst ziet dat haar inspanningen goed zijn aangekomen."

Lucia Kroon is onderwijskundig medewerker bij Savantis. Ze vertelt: "We hebben het kwalificatiedossier samen met de brancheverenigingen SI'BON/VSBN, ZSO en VGS en het onderwijs ontwikkeld. Om diverse redenen is het heel goed uitvoerbaar. De opbouw sluit aan bij de beroepspraktijk, de aansluiting tussen de verschillende niveaus (2, 3 en 4) is logisch

en de zogeheten `prestatie-indicatoren' zijn concreet, maar geven toch genoeg ruimte voor eigen invulling. Ter onderbouwing hebben we enkele docenten geïnterviewd. Zij waren onverdeeld positief over de uitvoerbaarheid. Een van hen heeft dit geïllustreerd aan de hand van de Proeve van Bekwaamheid van dit jaar. De hele proeve was opgehangen aan een opdracht van een echt bedrijf en alle onderdelen kregen daarin moeiteloos een plaats."

Een kwalificatiedossier is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap erkend document, dat de eisen beschrijft waaraan een afgestudeerde mbo-leerling moet voldoen. Om jongeren te motiveren is het van belang dat de inhoud van het dossier aantrekkelijk is voor jongeren. Opleidingen moeten bovendien breed zijn en leerlingen de mogelijkheid bieden om door te stromen naar een hoger niveau. In de ogen van de jury voldoet het kwalificatiedossier Signmaker aan deze wensen.

De U-factor werd georganiseerd door het Coördinatiepunt Toetsing Kwalificaties MBO. De andere twee genomineerde kwalificatiedossiers waren Autotechniek (Innovam) en Parketteur (SH&M).

Over Savantis
Savantis is een Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven voor de bedrijfstak Afbouw en Onderhoud en de sector Presentatie en Communicatie. In haar Register van Erkende leerbedrijven zijn bijna 8.500 leerbedrijven opgenomen, waar 9.000 leerlingen en stagiairs uit het middelbaar beroepsonderwijs het praktijkdeel van hun opleiding volgen. Savantis onderhoudt achttien ministerieel erkende kwalificatiedossiers. Ook ontwikkelt en organiseert Savantis vakgerichte praktijk- en theoriecursussen voor de afbouw- en onderhoudsbranche, waaraan jaarlijks 5.000 cursisten deelnemen.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Savantis
Marc van Zanten, hoofd Communicatie en Marketing
E-mail: m.vanzanten@savantis.nl
Telefoon: 0182 ­ 64 11 11