Gemeente Bernheze


Sloten vegen in Bernheze

De tijd breekt weer aan dat de sloten waarop schouwplicht ligt, moeten worden geveegd. In week 44 wordt begonnen met het maaien van de sloten.

Veel aanliggende eigenaren van sloten hebben een contract met de gemeente Bernheze. De regeling houdt in dat de gemeente zorg draagt voor het maaien van de sloten en de aanliggende eigenaar zorgt voor het afvoeren van het slootmaaisel.

De volgende gebruiksregels sloten en duikers voor aanliggende perceelhouders met een overeenkomst zijn van kracht.


- Aannemersbedrijf Gebr. Dijkhoff in Heeswijk-Dinther voert de werkzaamheden uit.


- Op 26 oktober 2009 starten de werkzaamheden, waarbij als eerste de schouwsloten zullen worden geveegd.


- U kunt het slootveegsel en duikerslib naar een andere plaats dan uw aanliggende perceel laten afvoeren. Wij wijzen erop dat u in dat geval met genoeg wagens van voldoende formaat, met minimale wachttijd voor de aannemer, op tijd klaar moet staan voor ontvangst.

Wanneer u nog geen overeenkomst met de gemeente heeft, maar dit wel wenst, dan kunt u contact opnemen met de heer T. van Beurden van de afdeling Civiel- en Cultuurtechniek, telefoon (0412) 45 88 88.

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35