Gemeente Vlaardingen


Dat levert wat op

14 oktober 2009

Cursisten van de cursus 'Dat levert wat op'.

Foto Roel Dijkstra

Een groep Vlaardingse vrouwen van allochtone afkomst heeft de cursus Dat levert wat op! met goed gevolg doorlopen. De wethouders Anny Attema en Jan Robberegt overhandigden afgelopen woensdag de cursisten tijdens een feestelijke afsluiting van de laatste cursusdag hun certificaten.

Tijdens de cursus hebben de cursisten veel geleerd over milieu- en energiebesparing. Zij kregen allerlei tips over zorgvuldig omgaan met het energie- en water in en om het huis. Ook hebben de vrouwen informatie gekregen over het ophalen en scheiden van afval in Vlaardingen. De cursisten zijn tevens opgeleid tot coach. Het is de bedoeling dat de cursisten hun nieuwe kennis overdragen aan hun omgeving.