Gemeente Vlaardingen


Project Seniorvriendelijk Vlaardingen in volle gang

14 oktober 2009

Een aantal geïnterviewde senioren

In het voorjaar is in zes Vlaardingse wijken het project Seniorvriendelijk Vlaardingen van start gegaan. In de Westwijk, Holy Zuidwest, Ambacht/Babberspolder heeft de gemeente twintig zelfstandig wonende 75-plussers geïnterviewd.

Van deze Vlaardingers op leeftijd zijn de wensen en behoeften over veiligheid, mobiliteit en de woonomgeving in kaart gebracht. Verder zijn groepsgesprekken gevoerd met 65 tot 75-jarigen over de seniorvriendelijkheid van hun wijk. Over het algemeen vinden de senioren de drie wijken nu al behoorlijk seniorvriendelijk. Toch kan het beter:

* De bewoners van Ambacht geven aan behoefte te hebben aan betere vervoersmogelijkheden, omdat de afstanden naar de bushaltes behoorlijk groot is.

* De bewoners van Holy opperden een coördinatiepunt in te stellen voor onderlinge hulp van buurtbewoners. Veel mensen willen best buurtbewoners helpen, maar op dit moment vindt geen coördinatie van vraag en aanbod plaats.

* De senioren in de Westwijk hebben suggesties gedaan voor het veiliger maken van een aantal fietsroutes.

In de komende weken gaat de gemeente in gesprek met senioren uit de drie centrumwijken. Bent u 75-plusser, woont u in Stadshart, VOP of de Oostwijk en vindt u het leuk om thuis geïnterviewd te worden? Of bent u tussen de 65 en 75 jaar en wilt u deelnemen aan een groepsgesprek? Meld u dan aan! U kunt hiervoor bellen naar de afdeling Welzijn van de gemeente 010-248 48 43, of een mailtje sturen naar seniorvriendelijk@vlaardingen.nl.