Algemene Inspectiedienst (AID)

AID controleert welzijn op paardenmarkten

14 oktober 2009

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is de komende periode actief op en rond verschillende paardenmarkten, waaronder die van Zuidlaren op 20 oktober en Hedel op 2 november. De controles, die onder andere uitgevoerd worden door de Combiteams AID-VWA, richten zich vooral op het welzijn van paardachtigen tijdens het transport van en naar de markten. Op de markten zelf wordt onder andere gelet op de aanwezigheid van een drinkwatervoorziening voor de dieren.

Voorafgaand en na afloop van de markten wordt het vervoer van de paarden en pony's gecontroleerd. Bij deze vervoerscontroles wordt onder andere gekeken naar het welzijn van de dieren. Omdat de paardenmarkten veel buitenlandse handelaren trekken, worden ook bij een aantal grensovergangen controles uitgevoerd. Bij zowel de import als export van paarden en pony's buiten de Benelux moet een gezondheidscertificaat aanwezig zijn. Binnen de Benelux geldt dat alleen voor paarden die bestemd zijn voor de slacht. Paardachtigen moeten vergezeld zijn van een paspoort en voorzien zijn van een chip om medicijngebruik te kunnen registeren in het kader van voedselveiligheid. Het paspoort hoort bij de paardachtige en moet altijd getoond kunnen worden. Bij verkoop blijft het paspoort bij het dier.

De AID voert haar controles op de paardenmarkten in veel gevallen uit in samenwerking met de Voedsel en Waren Autoriteit (VWA). Om het welzijn van dieren onder andere tijdens transport te verbeteren, zijn sinds begin 2008 in heel Nederland de Combiteams Welzijn actief. Deze teams, ook wel Vliegende Brigades genoemd, bestaan uit een buitengewoon opsporingsambtenaar van de AID en een dierenarts van de VWA. Gezamenlijk controleren zij het dierenwelzijn op de primaire bedrijven, tijdens transport, op slachthuizen en op verzamelplaatsen en markten.