Gemeente Delfzijl

Gemeente Delfzijl subsidieert het Jeugdsportfonds Groningen

Het Jeugdsportfonds Groningen ontvangt een subsidie van maximaal 20.000 euro van de gemeente Delfzijl. Met dit geld stelt het fonds kinderen van minder draagkrachtige ouders in staat om te sporten. Het is de bedoeling voor het einde van 2010 minimaal 75 kinderen te laten sporten via het sportfonds.

Dat de gemeente subsidie verleent aan een organisatie als het Jeugdsportfonds Groningen vloeit voort uit de armoedenota 2009 âIedereen doet mee, iedereen telt mee.â Het toegankelijk maken van sportvoorzieningen voor kinderen van minima, is één van de speerpunten.

Â

Het Jeugdsportfonds Groningen werkt op een laagdrempelige manier door de inzet van tussenpersonen op scholen en bij
hulpverleningsinstanties. Bestaande regelingen lopen via de Intergemeentelijke Sociale Dienst Noordoost. Voordeel is, dat op deze manier extra kinderen bereikt worden. De aanvraagprocedure is daarnaast snel en eenvoudig. Het sportfonds stort het geld rechtstreeks op rekening van de sportvereniging. Sportkleding kan een kind eventueel via een hulpverlener, leerkracht, maatschappelijk werker of professioneel begeleider aanschaffen. Drie weken na een positief beoordeelde aanvraag kan een kind al gaan sporten.

Â

Het Jeugdsportfonds Groningen ontvangt niet alleen geld van de gemeente Delfzijl, maar zamelt ook geld in bij sponsors. Maatschappelijk ondernemerschap en sportparticipatie gaan op deze manier hand in hand. De gemeente en het Jeugdsportfonds Groningen evalueren de samenwerking na een jaar en besluiten daarna of zij de samenwerking structureel voortzetten.