Gemeente Delfzijl

Melkveehouderij krijgt vergunning met extra voorschriften

Een melkveehouderij in Wagenborgen krijgt een vergunning voor het houden van maximaal 700 melkkoeien en 392 kalveren. In de vergunning zijn extra voorschriften opgenomen om lichthinder te voorkomen.

De voorschriften zijn toegevoegd naar aanleiding van een ingekomen zienswijze. Dit is een reactie van een inwoner op een vooraankondiging van de vergunning. Tijdens de vooraankondiging kunnen mensen reacties indienen op de vergunning. Uit de ingekomen reactie bleek dat de lichtvoorschriften ontbraken. De gemeente was het hiermee eens en heeft de vergunning aangepast met nieuwe voorschriften.