GroenLinks in de Europese Unie

PERSBERICHT

GroenLinks blij met start onderhandelingen Macedonië over EU-toetreding

Brussel, 14 oktober 2009 - De Europese Unie moet toetredingsonderhandelingen met Macedonië starten. Deze aanbeveling heeft de Europese Commissie gedaan in de voortgangsrapportage over uitbreiding in de EU die vandaag is gepresenteerd. GroenLinks-Europarlementariër Marije Cornelissen is blij met deze toezegging.

Cornelissen: "Formaliteiten rond de naam houden gelukkig de start van de onderhandelingen met Macedonië niet meer tegen. Het land heeft de afgelopen jaren grote vooruitgang geboekt en voldoet aan de belangrijkste criteria voor toetredingspartnerschap. Deze moet beloond worden met de start van onderhandelingen".

Tot nu toe hield Griekenland vast aan zijn veto op de toetreding van het noordelijke buurland. Griekenland ziet in de naam Macedonië een verhulde claim op Grieks grondgebied ten zuiden van Macedonië, de Griekse provincie Macedonië. Athene wil dat Macedonië een andere naam kiest en noemt het tot die tijd stug de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië.

Verder heeft de Europese Commissie in een apart document voorgesteld om de burgers van Kosovo dichter bij de EU te brengen. Het nieuwe land Kosovo wil graag lid worden van de EU. Cornelissen is blij dat Kosovo steeds meer als volwassen land wordt behandeld.

"Kosovo moet zich nu gaan bewijzen om de toekomstplannen voor lidmaatschap van de Europese uit te voeren. Tijdens mijn werkbezoek aan Kosovo drie weken geleden heb ik gezien dat er genoeg plannen zijn. Helaas zijn de basale zaken voorlopig nog niet op orde. Zo is er bijvoorbeeld nog geen fatsoenlijk bevolkingsregister. De Commissie heeft vandaag voorgesteld om een dialoog over visa met Kosovo te starten, zodat uiteindelijk het Europees visumbeleid versoepeld kan worden. Het is nu aan het jonge land zelf om te voldoen aan alle voorwaarden, zoals het goed registreren van de inwoners", aldus Cornelissen.

Marije Cornelissen is lid van de commissie Buitelandse Zaken en van de delegatie met de landen van Zuidoost Europa (Albanië, Bosnië-Herzegovina, Servië en Montenegro) in het Europees Parlement.
GroenLinks in de Europese Unie