Universiteit van Amsterdam

Gepubliceerd op 14 oktober 2009

Minister Cramer bezoekt de UvA: samenwerken voor duurzaamheid

Gepubliceerd op 14 oktober 2009

Meer dan tweehonderd studenten en medewerkers van de UvA bezochten
maandagavond 12 oktober de Greenovator tour van minister van Volkhuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM), Jacqueline Cramer. Met dit bezoek aan de UvA wil de minister samen met studenten, bedrijfsleven en bestuurders een brede duurzame beweging op gang brengen, die resultaten boekt. `Samenwerking is een cruciale factor om zaken tot stand te brengen, niet alleen technische innovaties zijn van belang, maar ook de organisatie ervan. Ik ga de uitdaging aan het onmogelijke mogelijk te maken,' aldus Cramer.

Cramer bevond zich op bekend terrein. Ze studeerde aan de UvA, gaf er colleges en was van 1990 tot 1998 bijzonder hoogleraar Milieukunde, in het bijzonder met betrekking tot de relatie tussen technologische ontwikkeling en milieubeleid.

Studenten met ambitie

De minister besprak het cradle to cradle principe met oud-UvA-student Astrid Kee, Rijkshavenmeester Amsterdam en Stef Kranendijk, directeur Desso. Beide ondernemers maakten bekend geld beschikbaar te stellen voor onderzoek om dit principe in de bedrijfsvoering te gaan toepassen.

Vervolgens presenteerde minister Cramer haar langetermijnbeleid ten aanzien van duurzaam inkopen en energie. Studenten reageerden kritisch. Waar staat u over vier jaar, wilden ze weten. Cramer: `Je kunt de wereld niet in een dag veranderen. We zitten nu op 3% duurzame brandstof en dat wil ik in 2020 opvoeren naar 20%.'

De drie jonge ondernemers die bij de minister aanschoven, vonden deze doelstelling weinig ambitieus. Na hun studie aan de UvA gingen zij zelf als ondernemer met duurzaamheid aan de slag: het plaatsen van zonnepanelen, het ondersteunen van duurzame initiatieven en het organiseren van duurzame evenementen.

Maar ook de huidige UvA-studenten toonden zich ambitieus. Judith Ament presenteerde een duurzaam verzekeringsconcept dat bruikbaar is in ontwikkelingslanden, Ewoud de Kok opende officieel de eerste CO2 neutrale computerzaal in Nederland, boven in het Roeterseilandcomplex, en leden van de studentenraad wezen op hun projecten rond waterbesparing en dubbelzijdig printen.

Duurzaamheid anno 2009

Lucas Reijnders, hoogleraar Milieukunde aan de UvA, maakte de balans op van het thema duurzaamheid anno 2009. Het overheidsbeleid kan volgens hem wel wat meer durf gebruiken. En de milieubeweging van de jaren zeventig heeft hij positief zien uitgroeien tot een brede club mensen met meer ambities en realisme. Dit laatste werd nog eens bevestigd toen minister Cramer aan haar gast Paulien Westendorp, directeur New Energy, vroeg of zij een goed advies voor haar had. `Gewoon beginnen, thuis en op het werk,' was haar onverhulde antwoord. Wat kan de overheid doen om duurzaamheid en innovatie te bevorderen? De zaal kwam met verschillende adviezen voor minister Cramer: speel een actievere rol in de lange termijn visie en schep duidelijke kaders waarin een helder beleid staat dat zegt `die kant gaan we op', stimuleer financieel en organisatorisch alle actoren die nu al bezig zijn, en maak het voor de grote massa financieel aantrekkelijk om duurzame producten te kopen.

Op deze inspirerende avond werd duidelijk dat de ambitie van de minister om studenten, het bedrijfsleven en bestuurders op grote schaal te laten samenwerken ten dienste van duurzaamheid, op de UvA op kleine schaal al werkelijkheid wordt.

Verwijzingen

CO2-neutrale computerzaal
VROM: Greenovator tour
Bron: Redactie UvAweb