Gemeente Bernheze


Collegebesluiten 6 oktober 2009

Volkstuinen buitengebied en komplannen
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een regeling voor volkstuintjes in de nieuwe bestemmingsplannen voor het buitengebied en de kommen.

Monumentenvergunning vervangen cv-installatie Abdijkerk Het college van burgemeester en wethouders heeft een monumentenvergunning verleend voor het vervangen van de cv-installatie van de kerk van de Abdij van Berne.

Tussentijds verslag Bernhezer Omroep Stichting
Het college van burgemeester en wethouders heeft de gemeenteraad geïnformeerd over de voortgang en resultaten van de professionalisering van de Bernhezer Omroep Stichting via een notitie ter informatie aan de Raadscommissie Maatschappelijke Zaken.

Wijziging kermisvoorwaarden voor de periode 2010-2012 Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de kermisvoorwaarden aan te passen voor wat betreft de openingstijden.

Loonbedrijven in het buitengebied van Bernheze
Het college van burgemeester en wethouders stemt in met een regeling voor de loonbedrijven in het buitengebied van Bernheze

Regionalisatie voorstel aan AB Veiligheidsregio Het college van burgemeester en wethouders stemt in met het voorstel van de regionale brandweer om tegen de achtergrond van onder meer de slechte financiële economische omstandigheden, regionaal een miljoen euro te gaan bezuinigen.

Adresgegevens

Bezoekadres: De Misse 6,
5384 BZ Heesch
Postadres: Postbus 19,

5384 ZG Heesch
gemeente@bernheze.org
Tel. (0412) 45 88 88
Fax (0412) 45 46 35