ABVAKABO FNV

Cao onderhandelingen provincies nog steeds muurvast

De cao onderhandelingen in de provincies zitten nog steeds muurvast. Inmiddels zijn de ledenvergaderingen achter de rug. Alle 12 provincies zijn bezocht en er was geen verschil
van mening tussen de medewerkers van de verschillende provincies. In alle provincies was
verontwaardiging over het laatste bod van de werkgever en hun opstelling in de
onderhandeling.