Gemeente Vlaardingen


Mantelzorgers voelen AWBZ maatregelen

14 oktober 2009

Mantelzorgers en mensen die gebruik maken van langdurige zorg, kunnen tijdens een landelijke actie aangeven of zij problemen ondervinden van de nieuwe regels voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De actie loopt nog tot 19 oktober. Stichting Mantelzorg Nieuwe Waterweg Noord roept mensen op deel te nemen aan deze zogenaamde meldactie.

Uit een eerdere, gelijksoortige probleeminventaris die dit voorjaar werd gehouden, bleek een ruime meerderheid van de mensen grote problemen te ondervinden door de verscherpte toegang tot langdurige zorg thuis. Voor veel mensen vervalt hulp of een deel van de hulp. De knelpunten zijn deze zomer voorgelegd aan staatssecretaris Bussemaker.

Melden van ervaringen kan onder andere op de website www.mezzo.nl en op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur op telefoonnummer 0900-20 20 496. De meldactie begint op 21 september en duurt tot 19 oktober