KVGO, CMC en NUV werken samen verder in 'ICT en Sociale Innovatie'

14/10/2009 15:48

Nederlands Uitgeversverbond

Branchebrede workshops over innovatie

Delft, 14 oktober 2009 - De brancheorganisaties CMC (Centrum voor Merk en Communicatie), de Koninklijke KVGO en NUV (Nederlands Uitgeversverbond) zetten samen met TNO workshops, 'art labs' en 'lerende netwerken' op.

De huidige crisis noodzaakt bedrijven nog meer dan anders om zich aan te passen aan de veranderende omstandigheden om te overleven. Doel van de workshops is de leden beter bekend te maken met actuele thema's over ICT en sociale innovatie. Sociale innovatie schept de voorwaarden voor het optimaal benutten van talent, waardoor technische innovaties succesvol kunnen zijn.

Verspreid over het najaar van 2009 en het voorjaar van 2010 worden kosteloze workshops aangeboden over beide thema's. De brancheorganisaties en TNO hopen door het aanbieden van deze extra kennis en vaardigheden de media- en communicatiebranche slagvaardiger te maken.

Zij zetten met dit initiatief hun samenwerking voort binnen het Branche Innovatie Contract 'ICT en Sociale Innovatie'. Dit project wil er toe bijdragen dat in 2015 de Nederlandse media- en communicatiebranche nog steeds een bloeiende bedrijfstak is. Eerder rondden de organisaties het gezamenlijke project 'Mediacompetenties' succesvol af.

Vragen die in de workshops aan bod komen:

. Met welke tools/middelen kan ik meer te weten komen van mijn klant?

. Hoe kan ik nieuwe producten maken in co-creatie met klanten, opdrachtgevers en (nieuwe

partners?

. Hoe kan ik meerwaarde creëren door digitale content beter te ontsluiten?

. Hoe kan ik (nieuwe) doelgroepen crossmediaal bereiken?

. Hoe kan ik een innovatie 'echt' vormgeven in mijn organisatie?

Art labs maken jongeren, studenten en starters daarbij enthousiast voor nieuwe technische mogelijkheden. Na de workshops zorgen 'lerende netwerken' ervoor dat de opgedane kennis verder wordt verspreid.

http://www.nuv.nl