Politie Midden- en West Brabant

Politieberichten district Oosterhout

Oosterhout, 14-10-2009

Politie onderzoekt inbraak en vernielingen buurtcentrum Oosterhout

OOSTERHOUT: De politie van het team Oosterhout is met een onderzoek bezig naar aanleiding van enkele incidenten die de afgelopen week hebben plaats gevonden bij een buurtcentrum in Oosterhout Zuid. Er is daar ingebroken en er zijn ook vernielingen aangericht. Ook worden in het onderzoek twee recente vernielingen met vuurwerk aan woningen in de omgeving meegenomen. Verder is de wijkagent vrijgemaakt voor deze zaak. Hij betrekt daarbij ook partners zoals de Gemeente, Surplus en Thuisvester. Er wordt extra rondom het buurthuis en omgeving
gesurveilleerd. De recherche stelt een uitgebreid onderzoek in en roept getuigen van de inbraken en vernielingen op zich te melden via 0900-8844. Ook kan Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 gebeld worden.

Op dinsdag 6 oktober werd omstreeks 20.40 uur gemeld dat er iets brandends naar een woning aan de Bizetlaan gegooid was. Ter plaatse bleek dat er in de dakgoot van een woning een gat was gebrand. Ook was de gehele dakgoot ontzet. Er waren ook enkele dakpannen van de woning gevallen. Verder was de balkondeur en de ruit van de deur op de eerste etage beschadigd. De bewoner heeft aangifte gedaan. Volgens
buurtbewoners waren de daders jongeren geweest die iets brandends naar het huis hadden gegooid.

Zaterdagmorgen 10 oktober jl. omstreeks 11.30 uur werd ontdekt dat er was ingebroken in de Stichting Turks Centrum aan het Bloemenhof. Inbrekers hadden de vluchtdeur aan de achterzijde van het pand geforceerd. De buit bestond uit onder meer een laptop en een beamer.

Zondagavond 11 oktober jl. werd omstreeks 22.45 uur ontdekt dat er aan het wijkcentrum de Bunthoef vernielingen waren aangericht. De vandalen hebben met vermoedelijk vuurwerk een raam aan de zuidkant van het gebouw vernield. Ook was de waterkraan achter de bar vernield waardoor er water in het gebouw was gelopen.

De nacht van zondag 11 op maandag 12 oktober ging de politie omstreeks 02.30 uur in verband met een alarmmelding opnieuw ter plaatse naar de Bunthoef. Daar bleek aan de achterzijde van een pand een ruit van een deur vernield was. Vervolgens werd een deur naar een ruimte open gebroken, waar men de opname apparatuur van het camerasysteem heeft vernield.

Dinsdagavond 13 oktober jl. werd omstreeks 18.30 uur een vernieling gemeld van een ruit van een woning aan het Bloemenhof. De bewoonster verklaarde dat ze een doffe knal had gehoord. Zij zag vervolgens dat de ruit en de gordijnen daarachter vernield waren. Kennelijk hadden vandalen vuurwerk naar binnen gegooid. De geschrokken bewoonster werd opgevangen door haar dochter. De politie heeft direct een
buurtonderzoek ingesteld. Overigens komen er vanuit deze wijk en in andere delen van Oosterhout al meer meldingen van vuurwerkoverlast.

Zeven arrestaties na vechtpartij in Werkendam

WERKENDAM: De recherche van het team Altena heeft samen met de wijkagenten een onderzoek ingesteld naar de vechtpartij die de nacht van zaterdag 10 op zondag 11 oktober jl. omstreeks 02.00 uur plaats vond in een shoarmazaak aan de Hoogstraat. Dit onderzoek resulteerde in de aanhouding gisteren van zeven jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 25 jaar.

De politie legt de verdachten openlijke geweldpleging ten laste. In de zaak ontstond een vechtpartij toen de uitbater de groep naar buiten wilde werken, nadat een van de jongens uit baldadigheid met een broodje door de zaak had gegooid. De groep keerde zich tegen de uitbater en diens personeel. Er werd gevochten in en voor de zaak. Daarbij werden in en voor het café vernielingen aangericht. Ook liepen enkele medewerkers verwondingen op.

De groep die betrokken was bij deze vechtpartij vernielde ook nog een ruit van een woonhuis aan de Hoogstraat. Op basis van het signalement werd die nacht omstreeks 03.15 uur al een verdachte aangehouden. Deze jongen bleek echter niet betrokken te zijn geweest.

De politie maakt proces-verbaal op tegen de zeven verdachten die vandaag na verhoor weer in vrijheid worden gesteld.

Kluisjescontrole middelbare school Oosterhout

OOSTERHOUT: Vanmorgen hebben zes agenten van het politieteam
Oosterhout in samenwerking met zes medewerkers van de school zelf op een HAVO / VWO school in Oosterhout een niet aangekondigde
drugscontrole gehouden. Bij de actie was ook een douane beambte met twee drugshonden aanwezig. Er werden 1550 kluisjes en diverse lokalen gecontroleerd. Daarbij werd niets aangetroffen. Wel werd na afloop van de controle nog een zakje met een kleine hoeveelheid wiet in een toilet gevonden. Dit is direct vernietigd.

De controle was preventief gericht en vloeit voort uit het convenant Veilige School. Op termijn zal de Oosterhoutse politie ook op de andere (middelbare) scholen deze controles houden. De doelstelling is vooral een stukje bewustwording van zowel leerlingen als mede voor ouders en docenten, dat drugsgebruik bij minderjarigen niet wordt getolereerd. De controle werd zowel door de leerlingen als de docenten als zeer positief ervaren. De samenwerking met de school, Douane en politie is uitstekend verlopen.

Auteur
Willem van Hooijdonk

Laatst gewijzigd 14-10-2009 15:56 | © Regio Midden en West Brabant |