FrieslandCampina14 oktober 2009

Rekenmodel voor een duurzame zuivelketen

Berlijn, Duitsland - De International Dairy Federation werkt samen met de FAO (onderdeel van de Verenigde Naties) om de zuivelketen duurzamer te maken. Samen ontwikkelen de organisaties een rekenmodel waarmee de uitstoot van broeikasgassen van de gehele zuivelketen kan worden voorspeld.

Het model is niet alleen geschikt voor de zuivelindustrie, maar kan worden gebruikt voor de voor de gehele voedselketen. Er kan bijvoorbeeld onderscheid gemaakt worden tussen melk- en vleeskoeien, ook bij gemengde bedrijven. Tevens houdt het model rekening met het verschil in energiebehoefte tussen intensieve en extensieve landbouw.

Duurzamer is nodig
Het rekenmodel, en de betrouwbare voorspellingen die ermee gedaan kunnen worden, zijn zeer belangrijk voor de FAO. Omdat de vraag naar zuivel en voedselproducten zal toenemen, moet er duurzamer geproduceerd worden. Tegelijkertijd worden natuurlijk bronnen zoals landbouwgrond en water steeds schaarser. Het rekenmodel kan helpen om te bepalen waar het beste bespaard kan worden.

Duurzaamheidsproject van IDF
Het ontwikkelen van het model is slechts één van de manieren waarop de IDF de zuivelindustrie duurzamer probeert te maken. De zuivelfederatie ontwikkelt ook een standaardmethode om de CO2-voetafdruk van zuivelproducten uit te rekenen. Ook bij dit project is de FAO betrokken.