Gemeente Doetinchem

Persbericht, 14 oktober 2009

Gemeente Doetinchem en parkmanagementorganisatie ondertekenen bruikleenovereenkomst

Glasvezelnetwerk Keppelseweg stap dichterbij

De supersnelle internetverbinding via glasvezelnetwerk is voor ondernemers op industrieterrein Keppelseweg sinds woensdag 14 oktober een stap dichterbij. Wethouder Otwin van Dijk en Bert Wiltink (voorzitter Stichting Parkmanagement Keppelseweg, SPBK) hebben hiertoe gezamenlijk de bruikleenovereenkomst ondertekend.

Het uitgangspunt van het nieuwe glasvezelnetwerk is dat ondernemers de beschikking krijgen over een veilig open netwerk. Daarmee kunnen zij zelf bepalen welke diensten zij bij welke provider willen afnemen. In 2006 werd tijdens de revitalisatie van het bedrijventerrein Keppelseweg de eerste aanzet gedaan, middels aanleg van de benodigde buizenstructuur.

De gemeente stelt het buizennetwerk om niet beschikbaar aan de parkmanagmentorganisatie SPBK. Kabelexploitanten kunnen gebruik maken van het buizennetwerk. De kosten voor het aanleggen van glasvezel zijn voor hen sterk gereduceerd.
Om het open netwerk daadwerkelijk te kunnen realiseren, zal SPBK de firma TReNT Glasvezel inschakelen. Dit bedrijf zal de buizenstructuur van de Keppelseweg koppelen aan het eigen netwerk. Voor elke ondernemer is vervolgens een glasvezelverbinding mogelijk naar een internetknooppunt (de Nederlands-Duitse Internet Exchange, NDIX). Via deze constructie ontstaat een open netwerk, waarbij infrastructuur en diensten gescheiden zijn. Dit heet ook wel het open breedband model. Kabelexploitanten en dienstenaanbieders kunnen hun bestaande infrastructuren aan het netwerk koppelen. Groot voordeel van deze glavezelverbinding is dat iedere gebruiker beschikking krijgt over een 100 Mb verbinding.

Zowel de gemeente Doetinchem als Stichting Parkmanagement Keppelseweg zijn trots op deze stap in de moderne techniek. Meegaan in de digitaliserende wereld is in deze tijd onontbeerlijk, vooral voor bedrijven. Als gemeente spelen wij een faciliterende rol in het mogelijk maken van netwerken. Ik ben blij dat we in Doetinchem een nieuw netwerk mogen verwelkomen.
Bert Wiltink: De aannemer is momenteel druk in de weer om tot daadwerkelijke aanleg over te gaan. Begin Januari zullen de eerste bedrijven op het industrieterrein gebruik gaan maken van het supersnelle glasvezelnetwerk.

Lees meer