Gemeente Doetinchem

Persbericht, 14 oktober 2009

Handhaving illegaal plakken en kladden

In de gemeente Doetinchem worden steeds meer poster en affiches illegaal geplakt. Ook het bekladden van onder andere straatmeubilair en elektriciteitskasten komt steeds vaker voor. De gemeente Doetinchem gaat hier strenger op controleren.

Illegaal plakken heeft een negatieve uitstraling op het straatbeeld. Het werkt ontsierend, slordig en vervuilend. Vaak nodigt de aanblik uit tot het aanbrengen van nog meer posters. Vooral objecten als viaducten, elektriciteitskasten en afvalbakken worden steeds weer opnieuw beklad. Bovendien worden de eigenaren opgezadeld met aanzienlijke schoonmaakkosten.

Handhaving
In de Apv stond altijd al dat het verboden is om illegaal te plakken en kladden. Team handhaving heeft nu echter een duidelijk werkproces beschreven. Bij overtredingen kan dan worden verwezen naar het gemeentelijk beleid. In dit werkproces is onder andere beschreven dat wanneer iemand op heterdaad wordt betrapt op het aanbrengen van plakkaten in de openbare ruimte, men een proces-verbaal ontvangt. Nieuw is dat de opdrachtgever van het plakken tegenwoordig gemaand kan worden tot het verwijderen van deze plakkaten. Het vastleggen van een werkproces schept duidelijkheid bij eventuele procedures.

Plakplaatsen
Omdat een plakverbod indruist tegen de grondrechten, zijn er een aantal voorzieningen aangebracht in de gemeente Doetinchem in de vorm van plakplaatsen. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de wettelijke verplichting tot het bieden van een mening te uiten. Er zijn drie aangebrachte vrije plakplaatsen in Doetinchem. Aan de Raadhuisstraat ter hoogte van het stadhuis (tijdelijk niet beschikbaar in verband met renovatie stadhuisplein), op de hoek
Plantsoenstraat/Heezenpoort/Nieuwstad en op de hoek Waterstraat/Kapoeniestraat. Dit zijn vrije plakplaatsen waarop iedereen zijn tekst kan plaatsten, uitgezonderd discriminerende teksten. Het is verboden deze aanplakborden te gebruiken voor het aanbrengen van handelsreclame. Naast de vrije plakplaatsen maakt de gemeente gebruik van publicatieborden, waarop alle activiteiten in de gemeente Doetinchem vermeld worden. In de hele gemeente staan tien van deze borden langs de invalswegen.

Lees meer