Gemeente Doetinchem

Persbericht, 14 oktober 2009

Digitale schoolborden voor schakelklassen

De schakelklassen, intensieve taalklassen voor kinderen in het basisonderwijs, werken binnenkort met digitale schoolborden. Het gebruik van een digitaal schoolbord vergroot de effectiviteit van de lessen doordat themas gevisualiseerd worden. De gemeente heeft een subsidiebedrag van 15.000,- beschikbaar gesteld voor de aanschaf van de schoolborden.

In schakelklassen wordt gewerkt aan de hand van themas. De leerlingen en docenten kiezen gezamenlijk een actueel onderwerp. Vervolgens bouwen de kinderen hun woordenschat uit rondom het thema. Het zoeken van goede illustraties en prikkelend beeldmateriaal is daarvoor een belangrijke taak. Zonder digitaal schoolbord is het niet mogelijk om in de klas direct duidelijkheid te geven. Pakkende en levensechte beelden maken nieuwsgierig en geven inhoud aan nieuwe woorden. Dit leidt tot veel interactie.

Schakelklassen
In de jeugdagenda wordt sterk ingezet op het vroegtijdig opsporen en terugdringen van taalachterstanden. De gemeente Doetinchem zet daarvoor onder andere het middel schakelklassen in. Dit zijn intensieve taalklassen voor kinderen in het basisonderwijs. Dit schooljaar zijn er op vier locaties in Doetinchem schakelklassen gestart. Deze locaties zijn: Ooseld (samenwerking tussen Vijverberg en Juliana) ; Wilhelminaschool; Overstegen (samenwerking tussen De Haven, Overstegen en De Pas) en Noord (samenwerking tussen Het Palet en Hagen). In totaal bezoeken 48 leerlingen uit de groepen 3 t/m 6 van het basisonderwijs een jaar lang een deeltijdschakelklas.

Subsidie
In de programmabegroting 2009 is de post onderwijsachterstandenbeleid opgenomen. Deze middelen zijn bedoeld om initiatieven op het gebied van onderwijsachterstanden te faciliteren. In totaal is in de gemeentelijke begroting een bedrag gereserveerd van 35.740,- voor onderwijsachterstandenbeleid. Voor de digitale schoolborden wordt een bedrag van 15.000,- vrijgemaakt.

Lees meer