Gemeente Stadskanaal

De komende weken worden de bladkorven geplaatst. De bladkorven komen op dezelfde plek te staan als vorig jaar. Het kan wel zo zijn dat bij u in de straat de korven later worden geplaatst. In verband met een tekort aan korven worden er na verloop van tijd korven verplaatst. Waar bomen staan die vroeg blad laten vallen (bijvoorbeeld berken) wordt de korf eerst geplaatst en daarna op plekken waar bomen staan die hun blad later laten vallen (bijvoorbeeld eiken).

Hoe werkt het?

De korven worden verdeeld over de straat en geplaatst op plekken waar de vrachtauto gemakkelijk bij kan komen om ze leeg te halen. De korven worden iedere week geleegd op maandag met een mogelijke uitloop op dinsdag, als er veel bladafval is. Er mag alleen blad in, dus geen takken, afval, onkruid enz. Wordt er afval in gegooid wat er niet in thuishoort dan wordt de korf verwijderd.

* 14 oktober 2009