BOVAG

BOVAG Autodealers start onderzoek naar toekomst autobranche

14 oktober 2009

BOVAG Autodealers heeft onderzoeksbureau DBSC Consulting opdracht gegeven een uitgebreid onderzoek te doen naar de toekomst van het distributiemodel in de autobranche. De resultaten van het onderzoek worden tijdens het BOVAG Dealercongres op 9 maart 2010 bekend gemaakt.

Het onderzoek `De Autodealer in 2015' moet duidelijkheid brengen over succesvolle retail business modellen in een hevig veranderende branche. Door de lange termijn ontwikkelingen op vier gebieden in kaart te brengen, kan een helder beeld worden geschetst van het toekomstige businessmodel.

De vier aandachtsgebieden zijn:


- De invloed van diverse stimuleringsmaatregelen van de overheid op de consument, maar ook op
het bedrijfsleven.

- Het veranderende gedrag van de consument en automobilist in het kader van de verduurzaming
van de maatschappij.

- Technische ontwikkelingen in aandrijftechnieken (hybride vs. elektrische voertuigen) en alternatieve brandstoffen (schone diesel, waterstof).

- Ontwikkelingen bij producenten/fabrikanten.

Voortouw
Geert Vermeer, voorzitter BOVAG Autodealers: "Wij zijn ervan overtuigd dat er een nieuw businessmodel moet komen om de rendementen van merkdealers in de toekomst gezond te krijgen. Al veel te lang heerst er onduidelijkheid over hoe dat eruit moet zien. Iedereen praat erover, maar vooralsnog alleen maar over vermindering van het aantal vestigingen, Verder wil men kennelijk niets veranderen, dat vind ik op zijn zachtst gezegd kortzichtig en zeker niet vernieuwend. Daarom neemt BOVAG Autodealers het voortouw om helder te krijgen wat er precies op ons af komt. Enerzijds krijgen we te maken met lagere nieuwverkopen, anderzijds moeten we rekening houden met een andere consument, met internet, met rendement voor alle partijen en met meer ratio en minder emotie. Het merkkanaal anno 2015 zal er anders uitzien. Hoe precies, daarop zal dit onderzoek een antwoord geven."

De aanzet tot het onderzoek `De Autodealer in 2015' is gegeven door de Taskforce van ervaringsdeskundigen uit de branche, die begin dit jaar door Geert Vermeer in het leven is geroepen. Belangrijkste rol van de Taskforce is de problemen in de autobranche, die onder andere door de economische situatie sterker aan het licht zijn gebracht, op strategisch niveau het hoofd te bieden.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door het gerenommeerde onderzoeksbureau DSBC Consulting, dat in 1998 al tekende voor het spraakmakende brancheonderzoek `De erfenis voorbij'.