Gemeente Diemen


Feestelijke opening De Meridiaan

Nieuw gebouw Brede School De Meridiaan officieel geopend.

Wethouder Ruud Grondel van Onderwijs heeft op woensdag 14 oktober de Brede School De Meridiaan officieel en op een feestelijke wijze geopend. Na zijn toespraak lieten alle kinderen een ballon op. Vervolgens was het mogelijk om onder leiding van leerlingen van de bovenbouw basisschool de Nieuwe Kring een rondleiding door het gebouw te krijgen.
Het nieuwe gebouw biedt onderdak aan Jenaplanbasisschool De Nieuwe Kring, buitenschoolse opvang Popye, kinderdagverblijf Hakim en peuterspeelzaal Het Speelhuis.

meridiaan 2

De eerste Brede School
Sinds januari 2003 is er hard gewerkt aan de ontwikkeling van de Brede School. Niet alleen aan het gebouw, maar ook aan een inhoudelijke samenwerking tussen de partners.
De Brede School is hier een samenwerking tussen de school, kinderopvang en buitenschoolse opvang met als doel het verbeteren van de ontwikkelingskansen van kinderen en het bieden van een dagopvangmogelijkheid. De basis wordt gevormd door gezamenlijke pedagogische uitgangspunten met als kernbegrippen: respect, veiligheid en zelfstandigheid.
De naam

Voor de gebruikers staat De Meridiaan voor de imaginaire lijn waarlangs zij, ieder vanuit hun eigen discipline, werken met de kinderen. De doorgaande ontwikkelingslijn die daarmee wordt beoogd is de basis voor een ononderbroken ontwikkelingsproces van baby tot puber.

Het ontwerp
Het gebouw is ontworpen door architectenbureau Onix. Ook de gebruikers hebben hun inbreng gehad bij het ontwerp. Kijk voor meer informatie op www.onix.nl

meridiaan 4

---

Postadres:
Gemeente Diemen
Postbus 191
1110 AD
Diemen

Bezoekadres:
D.J. Den Hartoglaan 1
Tel.: (020) 314 46 44
Fax: (020) 314 46 35
E-mail: info@diemen.nl

---